Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Zespołu Spektroskopii Oscylacyjnej

Kierownik Pracowni Laserowej Spektroskopii Ramana

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekcja małopolska


L.M.PRONIEWICZ © UJ-Kraków, 2005