dr hab. Wacław Makowski, prof. UJ

Zakład Dydaktyki Chemii

Zakład Chemii Nieroganicznej,
Zespół Katalizy Heterogenicznej
i Fizykochemii Ciała Stałego II


Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2, p. C2-20
30-387 Kraków

tel.: +48 12 686 2471
makowski (at) chemia.uj.edu.pl


Dydaktyka
Badania
Wybrane publikacje

English version


Dydaktyka

I rok chemiiPodstawy chemii
(wykłady, konwersatoria i ćwiczenia rachunkowe)

Studia podyplomowe dla nauczycieli
Chemia ogólna (wykłady)
Chemia nieorganiczna (wykłady)

Warsztaty oilimpijskie
Chemia ogólna (wykłady dla licealistów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Chemicznej)

Prace magisterskie i doktorskie
Tematyka: badania właściwości adsorpcyjnych zeolitów i materiałów mezoporowatych

Udział w projektach
IRRESISTIBLE: - projekt dotyczący szkolenia nauczycieli, łączącego kształcenie formalne i nieformalne ukierunkowane na odpowiedzialne badania i innowacje (7 Program Ramowy UE, nr 612367).


Badania

Specjalność: Adsorpcja, kataliza heterogeniczna, analiza termiczna

Zainteresowania naukowe: Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metodami termodesorpcyjnymi.

Badania adsorpcji węglowodorów i innych związków organicznych na adsorbentach porowatych.


Wybrane publikacje

2020

 1. A. Korzeniowska, W. Strzempek, W. Makowski, E. Menaszek. W.J. Roth, B. Gil
  Incorporation and release of a model drug, ciprofloxacin, from non-modified SBA-15 molecular sieves with different pore sizes
  Microporous and Mesoporous Materials, (2020)
  doi: 10.1016/j.micromeso.2019.109903

2019

 1. A. Sławek, J. M. Vicent-Luna, K. Ogorzały, S. Valencia, F. Rey, W. Makowski, S. Calero
  Adsorption of Alkanes in Zeolites LTA and FAU: Quasi-Equilibrated Thermodesorption Supported by Molecular Simulations
  Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 49
  doi: 110.1021/acs.jpcc.9b07907

2018

 1. A. Sławek, K.Grzybowska, J.M. Vicent-Luna, W. Makowski, S. Calero
  Adsorption of Cyclohexane in Pure Silica Zeolites: High-Throughput Computational Screening Validated by Experimental Data
  ChemPhysChem, 19 (2018) 3364-3371
  doi: 10.1002/cphc.201800968

 2. A. Sławek, J.M. Vicent-Luna, B. Marszałek, B. Gil, R.E. Morris, W. Makowski, S. Calero
  Gate-Opening Mechanism of Hydrophilic-Hydrophobic Metal-Organic Frameworks: Molecular Simulations and Quasi-Equilibrated Desorption
  Chemistry of Materials, 30 (2018) 5116-5127
  doi: 10.1021/acs.chemmater.8b01603

 3. K. Roztocki, M. Lupa, A. Sławek, W. Makowski, I. Senkovska, S. Kaskel, D. Matoga
  Water-Stable Metal-Organic Framework with Three Hydrogen-Bond Acceptors: Versatile Theoretical and Experimental Insights into Adsorption Ability and Thermo-Hydrolytic Stability
  Inorganic Chemistry, 57 (2018) 3287-3296
  doi: 10.1021/acs.inorgchem.8b00078

 4. W.J. Roth, B. Gil, A. Mayoral, J. Grzybek, A. Korzeniowska, M. Kubu, W. Makowski, J. Cejka, Z. Olejniczak, M. Mazur
  Pillaring of layered zeolite precursors with ferrierite topology leading to unusual molecular sieves on the micro/mesoporous border
  Dalton Transactions, 2018
  doi: 10.1039/C7DT03718J

 5. D. Majda, T. Ikonen, A. Krupa, V.-P. Lehto, W. Makowski
  Application of thermoporometry for characterization of mesoporous silicon: In search for probe liquid aimed at large pores
  Microporous and Mesoporous Materials, 264 (2018) 1-7
  doi: 10.1016/j.micromeso.2017.12.028

2017

 1. A. Sławek, J.M. Vicent-Luna, B. Marszałek, W. Makowski, S. Calero
  Ordering of n-Alkanes Adsorbed in the Micropores of AlPO4-5: a Combined Molecular Simulations and Quasi-Equilibrated Thermodesorption Study
  Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 25292-25302
  doi: 10.1021/acs.jpcc.7b08927

 2. A. Sławek, J.M. Vicent-Luna, B. Marszałek, W. Makowski, S. Calero
  Quasi-Equilibrated Thermodesorption Combined with Molecular Simulation for Adsorption and Separation of Hexane Isomers in Zeolites MFI and MEL
  Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 19226-19238
  doi: 10.1021/acs.jpcc.7b05347

2016

 1. A. Sławek, J.M. Vicent-Luna, B. Marszałek, S.R.G. Balestra, W. Makowski, S. Calero
  Adsorption of n-Alkanes in MFI and MEL: Quasi-Equilibrated Thermodesorption Combined with Molecular Simulations
  Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 25338-25350
  doi: 10.1021/acs.jpcc.6b06957

 2. D. Majda, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, W. Makowski
  Porosity of SBA-15 after functionalization of the surface with aminosilanes
  Microporous and Mesoporous Materials, 234 (2016) 98-106
  doi:10.1016/j.micromeso.2016.07.013

 3. W.J. Roth, B. Gil, W. Makowski, A. Sławek, J. Grzybek, M. Kubu, J. Cejka
  Interconversion of the CDO layered precursor ZSM-55 between FER and CDO frameworks by controlled deswelling and reassembly
  Chemistry of Materials, 28 (2016) 3616-3619
  doi: 10.1021/acs.chemmater.6b01302

 4. W.J. Roth, B. Gil, W. Makowski, A. Sławek, A. Korzeniowska, J. Grzybek, M. Siwek, P. Michorczyk
  Framework-substituted cerium MCM-22 zeolite and its interlayer expanded derivative MWW-IEZ
  Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 2742-2753
  doi: 10.1039/C5CY02074C

 5. W.J. Roth, B. Gil, W. Makowski, B. Marszalek, P. Eliásová
  Layer like porous materials with hierarchical structure
  Chemical Society Reviews, 45 (2016) 3400-3438
  doi: 10.1039/C5CS00508F

 6. K.A. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek
  Catalytic dehydration of ethanol over hierarchical ZSM-5 zeolites: studies of their acidity and porosity properties
  Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 3568-3584
  doi: 10.1039/C5CY01866H

 7. D. Majda, A. Korzeniowska, W. Makowski, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka
  Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas - refinement of methodology
  Microporous and Mesoporous Materials, 222 (2016) 33-43
  doi:10.1016/j.micromeso.2015.10.002

2015

 1. A. Pacuła, P. Nowak, W. Makowski, R. Socha
  The influence of layered double hydroxide composition on the morphology, porosity and capacitive properties of nitrogen-doped carbon materials prepared via chemical vapor deposition
  Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 1-9
  doi: 10.1016/j.micromeso.2014.09.006

 2. D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka
  Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes - the effect of the probe liquid nature
  Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 141-150
  doi: 10.1016/j.micromeso.2014.09.021

 3. B. Gil, W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk
  Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy
  Catalysis Today, 243 (2015) 39-45
  doi: 10.1016/j.cattod.2014.07.031

2014

 1. W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, P. Michorczyk, W. Skuza, B. Gil
  Activity enhancement of zeolite MCM-22 by interlayer expansion enabling higher Ce loading and room temperature CO oxidation
  Journal of Materials Chemistry A, 38 (2014) 15722-15725
  doi: 10.1039/C4TA03308F

 2. M. Inger, M. Wilk, M. Saramok, G. Grzybek, A. Grodzka, P. Stelmachowski, W. Makowski, A. Kotarba, Z. Sojka
  Cobalt spinel catalyst for N2O abatement in the pilot plant operation – long term activity and stability in tail gases
  Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (2014) 10335-10342
  doi: 10.1021/ie5014579

 3. W. Makowski, M. Mańko, P. Zabierowski, K. Mlekodaj, D. Majda, J. Szklarzewicz, W. Łasocha
  Unusual adsorption behavior of volatile hydrocarbons on MOF-5 studied using thermodesorption methods
  Thermochimica Acta, 587 (2014) 1-10
  doi: 10.1016/j.tca.2014.04.016

 4. W. Makowski, K. Mlekodaj, B. Gil, W.J Roth, B. Marszalek, M. Kubu, P. Hudec, A. Smieskova, M. Hornacek
  Application of quasi-equilibrated thermodesorption of linear and di-branched paraffin molecules for detailed porosity characterization of mono-layered zeolite MCM-56, in comparison to MCM-22 and ZSM-5
  Dalton Transactions, 43 (2014) 10574-10583
  doi: 10.1039/C4DT00232F

 5. B. Gil, W. Makowski, B. Marszalek, W.J. Roth, M. Kubu, J. Cejka and Z. Olejniczak
  High acidity unilamellar zeolite MCM-56 and its pillared and delaminated derivatives
  Dalton Transactions, 43 (2014)10501-10511
  doi: 10.1039/C4DT00130C

 6. K. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla, K. Brylewska, J. Datka, K. Mlekodaj, W. Makowski, M.C. Igualada López, J. Martínez Triguero, F. Rey
  Catalytic cracking performance of alkaline-treated zeolite Beta in the terms of acid sites properties and their accessibility
  Journal of Catalysis, 312 (2014) 46-57
  doi: 10.1016/j.jcat.2014.01.009

 7. K. Mlekodaj, K. Sadowska, J. Datka, K. Góra-Marek, W. Makowski
  Porosity and accessibility of acid sites in desilicated ZSM-5 zeolites studied using adsorption of probe molecules,
  Microporous and Mesoporous Materials, 183 (2014) 54-61
  doi: 10.1016/j.micromeso.2013.08.051

2013

 1. W. Makowski, K. Mlekodaj, D. Majda,
  Characterization of acidic zeolite catalysts by thermodesorption and cracking of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 166 (2013) 137-143
  doi: /10.1016/j.micromeso.2012.04.034

 2. M. Mańko, R. Chal, P. Trens, D. Minoux, C. Gérardin, W. Makowski
  Porosity of micro-mesoporous zeolites prepared via pseudomorphic transformation of zeolite Y crystals: a combined isothermal sorption and thermodesorption investigation
  Microporous and Mesoporous Materials, 170 (2013) 243
  doi: 10.1016/j.micromeso.2012.12.016

 3. W. Makowski, M. Mańko, A. Dudek, K. Mlekodaj,
  Application of quasi-equilibrated thermodesorption of hexane and cyclohexane for characterization of porosity of zeolites and ordered mesoporous silicas
  Adsorption, 19 (2013) 537-544
  doi: 10.1007/s10450-013-9476-9

 4. M. Mańko, J. Vittenet, J. Rodriguez, D. Cot, J. Mendret, S. Brosillon, W. Makowski, A. Galarneau
  Synthesis of binderless zeolite aggregates (SOD, LTA, FAU) beads of 10, 70 μm and 1 mm by direct pseudomorphic transformation
  Microporous and Mesoporous Materials, 176 (2013) 145–154
  doi: 0.1016/j.micromeso.2013.04.006

2012

 1. D. Majda, W. Makowski, M. Mańko,
  Pore size distribution of micelle-templated silicas studied by thermoporosimetry using water and n-heptane,
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109 (2012) 663-669
  doi: 10.1007/s10973-012-2372-9

2010

 1. W. Makowski, M. Leżańska, M. Mańko, J. Włoch
  Porosity and surface properties of mesoporous silicas and their carbon replicas investigated with quasi-equlibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
  Journal of Porous Materials, 17 (2010) 737-745
  doi: 10.1007/s10934-009-9345-9

 2. D. Majda, W. Makowski,
  Studies on the equilibrated thermodesorption of n-hexane from ZSM-5 zeolite - The influence of the extraframework cations
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (2010) 519-526
  doi: 10.1007/s10973-010-0832-7

 3. M. Mańko, B. Gil, R. Janus, P. Kuśtrowski, W. Makowski
  Characterization of the porosity and surface chemistry of mesoporous silicas by quasi-equilibrated thermodesorption of 1-butanol and n-nonane
  Thermochimica Acta, 511 (2010) 82-88
  doi:10.1016/j.tca.2010.07.028

2009

 1. W. Makowski, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski
  Determination of the pore size distribution of mesoporous silicas by means of quasi-equilibrated thermodesorption of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 257-262
  doi: 10.1016/j.micromeso.2008.11.014

2008

 1. W. Makowski, B. Gil, D. Majda
  Characterization of acidity and porosity of zeolite catalysts by the equilibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
  Catalysis Letters, 120 (2008) 154-160
  doi: 10.1007/s10562-007-9268-5

2007

 1. W. Makowski, D. Majda
  Temperature programmed desorption of n-hexane and n-heptane from MFI and FAU zeolites
  Journal of Porous Materials, 14 (2007) 27
  doi: 10.1007/s10934-006-9004-3

 2. W. Makowski
  Quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption - a new method for determination of the isosteric adsorption heat
  Thermochimica Acta, 454 (2007) 26-32
  doi: 10.1016/j.tca.2006.12.015

 3. W. Makowski, P. Kuśtrowski
  Probing pore structure of microporous and mesoporous molecular sieves by quasi-equilibrated temperature programmed desorption and adsorption of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 102 (2007) 283-289
  doi: 10.1016/j.micromeso.2007.01.009

 4. W. Makowski, Ł. Ogorzałek
  Determination of the adsorption heat of n-hexane and n-heptane on zeolites beta, L, 5A, 13X, Y and ZSM-5 by means of quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption (QE-TPDA)
  Thermochimica Acta, 465 (2007) 30-39
  doi: 10.1016/j.tca.2007.09.002