dr hab. Wacław Makowski

Zespół Katalizy Heterogenicznej
i Fizykochemii Ciała Stałego II

Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3, p. 136
30-060 Kraków

tel. (012) 6632245
makowski (at) chemia.uj.edu.pl


Badania
Dydaktyka
Wybrane publikacje

English version


Badania

Specjalno¶ć: Adsorpcja, kataliza heterogeniczna, analiza termiczna

Zainteresowania naukowe: Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metodami termodesorpcyjnymi.

Badania adsorpcji węglowodorów i innych zwi±zków organicznych na adsorbentach porowatych.


Dydaktyka

I rok chemiiPodstawy chemii
(wykłady, konwersatoria i ćwiczenia rachunkowe)

Prace magisterskie i doktorskie
Tematyka: badania wła¶ciwo¶ci adsorpcyjnych zeolitów i materiałów mezoporowatych
kandydaci mile widziani!


Wybrane publikacje

2015

 1. A. Pacuła, P. Nowak, W. Makowski, R. Socha
  The influence of layered double hydroxide composition on the morphology, porosity and capacitive properties of nitrogen-doped carbon materials prepared via chemical vapor deposition
  Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 1-9
  doi: 10.1016/j.micromeso.2014.09.006

 2. D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka
  Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes - the effect of the probe liquid nature
  Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 141-150
  doi: 10.1016/j.micromeso.2014.09.021

 3. B. Gil, W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, D. Majda, Z. Olejniczak, P. Michorczyk
  Facile evaluation of the crystallization and quality of the transient layered zeolite MCM-56 by infrared spectroscopy
  Catalysis Today, 243 (2015) 39-45
  doi: 10.1016/j.cattod.2014.07.031

2014

 1. W.J. Roth, W. Makowski, B. Marszalek, P. Michorczyk, W. Skuza, B. Gil
  Activity enhancement of zeolite MCM-22 by interlayer expansion enabling higher Ce loading and room temperature CO oxidation
  Journal of Materials Chemistry A, 38 (2014) 15722-15725
  doi: 10.1039/C4TA03308F

 2. M. Inger, M. Wilk, M. Saramok, G. Grzybek, A. Grodzka, P. Stelmachowski, W. Makowski, A. Kotarba, Z. Sojka
  Cobalt spinel catalyst for N2O abatement in the pilot plant operation – long term activity and stability in tail gases
  Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (2014) 10335-10342
  doi: 10.1021/ie5014579

 3. W. Makowski, M. Mańko, P. Zabierowski, K. Mlekodaj, D. Majda, J. Szklarzewicz, W. Łasocha
  Unusual adsorption behavior of volatile hydrocarbons on MOF-5 studied using thermodesorption methods
  Thermochimica Acta, 587 (2014) 1-10
  doi: 10.1016/j.tca.2014.04.016

 4. W. Makowski, K. Mlekodaj, B. Gil, W.J Roth, B. Marszalek, M. Kubu, P. Hudec, A. Smieskova, M. Hornacek
  Application of quasi-equilibrated thermodesorption of linear and di-branched paraffin molecules for detailed porosity characterization of mono-layered zeolite MCM-56, in comparison to MCM-22 and ZSM-5
  Dalton Transactions, 43 (2014) 10574-10583
  doi: 10.1039/C4DT00232F

 5. B. Gil, W. Makowski, B. Marszalek, W.J. Roth, M. Kubu, J. Cejka and Z. Olejniczak
  High acidity unilamellar zeolite MCM-56 and its pillared and delaminated derivatives
  Dalton Transactions, 43 (2014)10501-10511
  doi: 10.1039/C4DT00130C

 6. K. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla, K. Brylewska, J. Datka, K. Mlekodaj, W. Makowski, M.C. Igualada López, J. Martínez Triguero, F. Rey
  Catalytic cracking performance of alkaline-treated zeolite Beta in the terms of acid sites properties and their accessibility
  Journal of Catalysis, 312 (2014) 46-57
  doi: 10.1016/j.jcat.2014.01.009

 7. K. Mlekodaj, K. Sadowska, J. Datka, K. Góra-Marek, W. Makowski
  Porosity and accessibility of acid sites in desilicated ZSM-5 zeolites studied using adsorption of probe molecules,
  Microporous and Mesoporous Materials, 183 (2014) 54-61
  doi: 10.1016/j.micromeso.2013.08.051

2013

 1. W. Makowski, K. Mlekodaj, D. Majda,
  Characterization of acidic zeolite catalysts by thermodesorption and cracking of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 166 (2013) 137-143
  doi: /10.1016/j.micromeso.2012.04.034

 2. M. Mańko, R. Chal, P. Trens, D. Minoux, C. Gérardin, W. Makowski
  Porosity of micro-mesoporous zeolites prepared via pseudomorphic transformation of zeolite Y crystals: a combined isothermal sorption and thermodesorption investigation
  Microporous and Mesoporous Materials, 170 (2013) 243
  doi: 10.1016/j.micromeso.2012.12.016

 3. W. Makowski, M. Mańko, A. Dudek, K. Mlekodaj,
  Application of quasi-equilibrated thermodesorption of hexane and cyclohexane for characterization of porosity of zeolites and ordered mesoporous silicas
  Adsorption, 19 (2013) 537-544
  doi: 10.1007/s10450-013-9476-9

 4. M. Mańko, J. Vittenet, J. Rodriguez, D. Cot, J. Mendret, S. Brosillon, W. Makowski, A. Galarneau
  Synthesis of binderless zeolite aggregates (SOD, LTA, FAU) beads of 10, 70 μm and 1 mm by direct pseudomorphic transformation
  Microporous and Mesoporous Materials, 176 (2013) 145–154
  doi: 0.1016/j.micromeso.2013.04.006

2012

 1. D. Majda, W. Makowski, M. Mańko,
  Pore size distribution of micelle-templated silicas studied by thermoporosimetry using water and n-heptane,
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109 (2012) 663-669
  doi: 10.1007/s10973-012-2372-9

2010

 1. W. Makowski, M. Leżańska, M. Mańko, J. Włoch
  Porosity and surface properties of mesoporous silicas and their carbon replicas investigated with quasi-equlibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
  Journal of Porous Materials, 17 (2010) 737-745
  doi: 10.1007/s10934-009-9345-9

 2. D. Majda, W. Makowski,
  Studies on the equilibrated thermodesorption of n-hexane from ZSM-5 zeolite - The influence of the extraframework cations
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (2010) 519-526
  doi: 10.1007/s10973-010-0832-7

 3. M. Mańko, B. Gil, R. Janus, P. Ku¶trowski, W. Makowski
  Characterization of the porosity and surface chemistry of mesoporous silicas by quasi-equilibrated thermodesorption of 1-butanol and n-nonane
  Thermochimica Acta, 511 (2010) 82-88
  doi:10.1016/j.tca.2010.07.028

2009

 1. W. Makowski, L. Chmielarz, P. Ku¶trowski
  Determination of the pore size distribution of mesoporous silicas by means of quasi-equilibrated thermodesorption of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 257-262
  doi: 10.1016/j.micromeso.2008.11.014

2008

 1. W. Makowski, B. Gil, D. Majda
  Characterization of acidity and porosity of zeolite catalysts by the equilibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
  Catalysis Letters, 120 (2008) 154-160
  doi: 10.1007/s10562-007-9268-5

2007

 1. W. Makowski, D. Majda
  Temperature programmed desorption of n-hexane and n-heptane from MFI and FAU zeolites
  Journal of Porous Materials, 14 (2007) 27
  doi: 10.1007/s10934-006-9004-3

 2. W. Makowski
  Quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption - a new method for determination of the isosteric adsorption heat
  Thermochimica Acta, 454 (2007) 26-32
  doi: 10.1016/j.tca.2006.12.015

 3. W. Makowski, P. Ku¶trowski
  Probing pore structure of microporous and mesoporous molecular sieves by quasi-equilibrated temperature programmed desorption and adsorption of n-nonane
  Microporous and Mesoporous Materials, 102 (2007) 283-289
  doi: 10.1016/j.micromeso.2007.01.009

 4. W. Makowski, Ł. Ogorzałek
  Determination of the adsorption heat of n-hexane and n-heptane on zeolites beta, L, 5A, 13X, Y and ZSM-5 by means of quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption (QE-TPDA)
  Thermochimica Acta, 465 (2007) 30-39
  doi: 10.1016/j.tca.2007.09.002