Iwona Maciejowska

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii
Zakład Dydaktyki Chemii
ul. Ingardena 3, p. 210
30-060 Kraków
tel. +48 12 663 20 65
e-mail: maciejow [at] chemia.uj.edu.pl


Curriculum Vitae do ściągnięcia w formacie PDF

Praca naukowa


Informacja w bazie Nauka Polska
Publikacja "Kinetic and mechanistic analysis of the reactions in the aqueous system pentacyanoferrate(II)-ammonia-nitrite"
Dydaktyka chemii - Zakład Dydaktyki Chemii

Działalność dydaktyczna


Zajęcia dla studentów
Kształcenie doktorantów i młodej kadry akademickiej
Biuro Karier
Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? - Podręcznik nauczyciela akademickiego
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów

Współpraca międzynarodowa


Skrypt "Safety in the Chemistry Laboratory a practical guide for teachers"
Skrypt "Handbook for Organisers of European Conferences"
Projekt 7PR ESTABLISH

Inne inicjatywy


KTA
Związek Harcerstwa Polskiego
Edukacja ekologiczna w ZHP

© 2005-2012 I. Maciejowska & J. M. Milczarek, all rights reserved.