badania

 

research

opis specjalności którą się zajmuję, możliwości pomiarowe laboratorium oraz spis publikacji znajdują się na stronie Zespołu (strona w budowie)

w chwili obecnej kieruję 2 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (oba na lata 2010/12) oraz projektem POMOST, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2010/12)

uczestniczę również w realizacji projektu prowadzonego przez Muzeum Państwowe na Wawelu

w 2010 roku dzięki grantowi z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (2,4 mln pln) utworzyłam Pracownię Badań Katalizatorów.

 

dydaktyka

my scientific profile, analytical capabilities of the lab and references to my publications can be found at the web page of the research group here

 

teaching


s
tudents willing to prepare their Bachelore, Master and PhD thesis in the area of heterogenous catalysis or conservation chemistry are welcome

 

open recruitement for PhD students in heterogenous catalysis within the project POMOST, finansed by the Foundation for Polish Science: High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilisation of exhaust gases from biogas turbines. 3 PhD positions available for the years 2010-2012!

  wykład z podstaw chemii dla rok I studiów licencjackich, kierunek Ochrona Środowiska

ćwiczenie laboratoryjne z techniki FTIR dla I roku studiów magisterskich, kierunek chemia

 

opieka na pracami studenckimi


prowadzę obecnie rekrutację studentów studiów doktoranckich na stypendia fundowane w ramach projektu
High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilisation of exhaust gases from biogas turbines finansowanego przez FNP w ramach programu POMOST - do zdobycia 3 stypendia w kwocie 3500 zł miesięcznie przez trzy lata!

 

 
 

zapraszam studentów szukających ciekawych tematów, świetnie wyposażonych laboratoriów i dobrej atmosfery do przygotowania pracy licencjackiej lub magisterskiej w zespole, którym kieruję, tematyka prac: kataliza heterogeniczna lub chemia konserwatorska

zapraszam również do kontaktu absolwentów zainteresowanych przygotowaniem doktoratu w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Chemii UJ - szukamy zdolnych i pełnych pasji kandydatów w obu dziedzinach badań prowadzonych w moim zespole

 

   
       

 


powrót na stronę Wydziału Chemii UJ