ROK 2007

 

Subwencja na zakup aparatury

 

Na wniosek pięciu zespołów naukowych Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu NOVUM (edycja 2006) przyznała 67 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu ( http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/novum_l06.html ) :

Aparatura do pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie UV-VIS-NIR wyposażona w sferę całkującą do widm refleksyjnych oraz układ do pomiarów wysokociśnieniowych (0,1 – 250 MPa).

Zaawansowane materiały i nanochemia to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy wymagająca coraz to innych metod i technik pomiarowych. Połączenie aparatury będącej już na wyposażeniu Wydziału Chemii UJ (laserowa fotoliza błyskowa, stopped-flow, aparatura do fotoelektrochemii, spektrometry EPR i IR) z kupionym spektrofotometrem UV-VIS-NIR umożliwiło powstanie unikatowego laboratorium, w którym będzie można prowadzić pomiary spektralne i kinetyczne w nietypowych warunkach (wysokie ciśnienia – 250MPa) w rozszerzonym zakresie spektralnym tj. UV-VIS-NIR, oraz w bardzo dużej rozpiętości skali czasowej (od nanosekund do minut i godzin)

Uzyskane przy pomocy wymienionej aparatury informacje pozwolą na istotne poszerzenie zakresu i dokładności prowadzonych na wydziale badań mechanistycznych i strukturalnych.

 

Wnioskodawcy:

prof. dr hab. Grażyna Stochel – Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej

prof. dr hab. Zbigniew Sojka i prof. dr hab. Jerzy Datka – Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego

prof. dr hab. Barbara Sieklucka – Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

dr hab. Janusz Szklarzewicz – Zespół Chemii Koordynacyjnej