PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej

 

ROK 1978

Z. Stasicka, T. Jarzynowski, G. Kurzawska (Stochel), A. Marchaj, G. Stopa, „Flash Photolysis of Cyanide Complexes”, Proc. Intern. Symp. Ultrafast Phenomena in Spectroscopy, Tallin, USSR, 1978, pp. 172-176.

 

ROK 1979

G. Stochel, T. Jarzynowski, Z. Stasicka, „Nitric Oxide Activation in Photochemical Reactions of Nitrosylpentacyanoferrate(II)”, Proc. Ist Intern. School on Metal Complexes Catalysis, Wrocław, Poland, 1979, pp. 80-82.

 

ROK 1980

G. Stochel, Z. Stasicka, „Photoreactions of Nitrosylpentacyanoferrate(II) in Methanolic Solution”, Proc. III. Symp. on Photochemical and Thermal Reactions of Coordination Compounds, Mogilany-Kraków, Poland, 1980, pp. 101-106.

 

Marchaj, Z. Stasicka, G. Stachel, „Photochemistry of Mixed Ligand Complexes of the type [Cr(CN)6-x(OH)x]3- and [Cr(CN)6-x(H2O)x]x-3, 1980, ibid., pp. 43-48.

 

G. Stochel, Z. Stasicka, „Photocatalytic Activation of Nitric Oxide for Nitrosation”, Proc. Xth Summer School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 1980, pp. 207 -210.

 

Z. Stasicka, A. Marchaj, G. Stochel, „Use of Cyanide Complexes in Photocatalytic Systems, Proc. 8th Conf. on Coord. Chemistry, Smolenice-Bratislava, CSSR, 1980, pp. 375-81.

 

ROK 1981

E. Wasielewska, A. Gołębiewski, “Scaled INDO studies on physical properties of [M(CN)5NO]n- complex ions for M=Fe, Mn, Cr, V”, Pilish  J. Chem. 55 (1981) 1099-1108.

 

ROK 1985

G. Stochel, Z. Stasicka, „Photochemical production of the [FeIII(CN)5L]n- Complexes”, Proc. 10th Conf. on Coord. Chemistry, Smolenice-Bratislava, CSSR, 1985, pp. 369-374.

 

ROK 1986

G. Stochel, R. van Eldik, Z. Stasicka, „Mechanistic Information from Medium and High-Pressure Effects on the Photooxidation of Nitrosylpentacyanoferrate(II)”, Inorg. Chem., 25 (1986) 3663-3666.

 

E. Wasielewska, “SINDO Studies on Reactivity of [M(CN)5NO]n- Complex Ions for M=Fe, Mn, Cr”, Inorg. Chim. Acta, 13 (1986) 115-117.

 

ROK 1989

G. Stochel, R van Eldik, H. Kunkely i A. Vogler, „Kinetics and Mechanism of  the Anation of Aquocobalamin (Vitamin B12a) by Cyanoferrates. Isolation and Identification of Cyano-Bridged Product and Mechanistic Information from Pressure Effects”, Inorg. Chem., 28 (1989) 4314--4318.

 

G. Stochel, R van Eldik, „Kinetics and Mechanism of the Solvolysis Reactions of Nitropentacyanoferrate(III)”, Inorg. Chim. Acta, 155 (1989) 95-99.

 

E. Wasielewska, Z. Stasicka, “Photochemistry of some cyanide complexes: An interpretation based on the SINDO method”, J. Inf. Rec. Mater., 17 (1989) 441-448.

 

ROK 1990

G. Stochel, R. van Eldik, „A Spectrophotometric Study of the Interaction of Pentacyanoferrate (II/III) Complexes with Nucleic Bases, Nucleosides and 5’-mononucleotides”, Inorg. Chim. Acta, 174 (1990) 217-221.

 

G. Stochel, R. van Eldik, „Mechanistic Information from a Volume Profile Treatment for the Anation of Aquocobalamin (Vitamin B12a) by Pyridine”, Inorg. Chem., 29 (1990) 2075-2078.

 

ROK 1991

G. Stochel, R. van Eldik, „Kinetics and Mechanism of the Substitution of Aquapentacyanoferrate(III) by Cytosine, Cytidine and Cytidine-5’-monophosphate”, Inorg. Chim. Acta, 190 (1991) 55-59.

 

ROK 1992

G. Stochel, J. Chatłas, P. Martinez i R. van Eldik, „Feasibility of Limiting D Mechanism for Complex Formation and Ligand Substitution Reactions of Pentacyanoferrates(II)”, Inorg. Chem, 31 (1992) 5480-5483.

 

G. Stochel, „High Pressure Mechanistic Studies on Thermal and Photochemical Reactions of Pentacyanoferrate Complexes”, Coord. Chem. Rev., 114 (1992) 269-295.

 

ROK 1993

G. Stochel, „Wysokociśnieniowe metody kinetyczne w chemii nieorganicznej”, „High pressure kinetic methods in inorganic chemistry”, Wiadomości Chemiczne, 47 (1993) 365-396.

 

ROK 1994

G. Stochel, ”Intervalence Transfer between Hexacyanoferrates(II) and Ammine Complexes of Chromium(III)”, Polyhedron, 13 (1994) 155-157.

 

G. Stochel, P. Martinez, R. van Eldik, „Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Glutathione by Hexacyanoferrate(III) in Aqueous Solution”, J. Inorg. Biochem., 54 (1994) 131-140.

 

G. Stochel, G. Stopa, Z. Stasicka, ”Reactions between Pentacyanonitrosylferrate(2-) and N-nucleophiles”, Bull. Acad. Sci. Polon., 42 (1994) 476-485.

 

ROK 1995

Z. Stasicka, G. Stochel, E. Wasielewska, „Modelling Systems Containing Nitric Oxide and Carbon Monoxide”, Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry, (ed.) F. Pruchnik, M. Zuber, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (1995) 276-288.

 

ROK 1996

H.B. Luang, Z. Stasicka, B. Mainish, F. Wasgestian, “Ligand field photochemistry of mixed-ligand cyanochromates. Comparative study of [Cr(CN)5(OH)]3- and [Cr(CN)4 (N3)(OH)]3-, J. Photochem. Photobiol A: Chemistry, 98 (1996) 149-154.

 

ROK 1997

G. Stochel, R. van Eldik, „The Photochemical Behaviour of Metal Complexes. Pressure Effect versus Mechanism”, Coord. Chem. Rev., 159 (1997) 153-170.

 

Z. Stasicka, E. Wasielewska, “Photosubstisution and photoredox behaviour of cyanometallates: reaction models”, Coord. Chem. Rev., 159 (1997) 271-294.

 

E. Wasielewska, M. Witko, G. Stochel, Z. Stasicka, "Biosynthesis of  Nitric Oxide. Quantum Chemical Modelling of the N-Hydroxy-L-arginine Formation", Chem. Eur. J., 3 (1997) 609 - 613.

 

E. Ilkowska, R. van Eldik, G. Stochel, „Kinetics and Mechanism of the Reduction of Hexacyanoferrate(III) by Myoglobin in Aqueous Solution”, J. Biol. Inorg.Chem., 2 (1997) 603-610.

 

I. Maciejowska, R. van Eldik, G. Stochel, Z. Stasicka „Kinetics of the Aquation of the Amminepentacyanoferrate(II) Complex. A Volume Profile Analysis”, Inorg. Chem., 36 (1997) 5409-5412.

 

K. Szaciłowski, G. Stochel, Z. Stasicka, H. Kisch, „Reactions of Sodium Pentacyanonitrosylferrate(2-) with Aliphatic Thiolates. Synthesis and Properties of the [Fe(CN)5N(O)SR]3- Products”, New. J. Chem., 21 (1997) 893-902.

 

W. Macyk, A. Herdegen, G. Stochel, Z. Stasicka, S. Sostero, O. Traverso, "Equilibrium between Bridged and Non-bridged Forms of [(h5-C5H5)Ru(CO)2]2 Complex and Selective Photoreactivity of the Non-bridged Form", Polyhedron, 16 (1997) 3339-3344.

 

B. Mainish, A. Karocki, D.M. Guldi, Z. Stasicka, F. Wasgestian, “Charge transfer photochemistry of Reinecke’s salt and of some of its analogues containing organic amines”, Inorg.Chim. Acta, 255 (1997) 87-93.

 

ROK 1998

A. Wanat, R. van Eldik, G. Stochel, “Kinetics and mechanism of the reduction of [Fe(CN)5NO2]3- by L-ascorbic acid in acidic aqueous solution”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., (1998) 2497-2501.

 

G. Stochel, A. Wanat, E. Kuliś, Z. Stasicka, “Light and Metal Complexes in Medicine”, Coord. Chem. Rev., 171 (1998) 203-220.

 

G. Stochel, A. Herdegen, Z. Stasicka, „Rola związków koordynacyjnych w ochronie środowiska”, skrypt UJ „Ćwiczenia z Chemii Środowiska” pod red. E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniaka, UJ, tom 3 str.155.

 

ROK 1999

W. Macyk, G. Stopa, J. Oszajca, G. Stochel, Z. Stasicka, „Zastosowanie woltamperometrii w analizie wód i ścieków”, w „Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria cz. I”, praca zbiorowa pod red. E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, str. 441-448.

 

Maciejowska, E. Ilkowska, G. Stochel, Z. Stasicka, „Zastosowanie szybkich technik kinetycznych w badaniach wybranych procesów redoksowych zachodzących w atmosferze”, w „Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria cz. II”, praca zbiorowa pod red. E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, str. 243-252.

 

G. Stochel, A. Herdegen, Z. Stasicka, „Rola związków koordynacyjnych w ochronie środowiska”, w „Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria cz. II”, praca zbiorowa pod red. E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, str. 237-242.

 

G. Stochel, R. van Eldik, „Elucidation of inorganic reaction mechanisms through volume profile analysis”, Coord. Chem. Rev. 187 (1999), 329-374.

 

I. Maciejowska, Z. Stasicka, G. Stochel, R. van Eldik, „Kinetic and mechanisitic analysis of the reactions in the system: pentacyanoferrate(II) - ammonia - nitrite”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., (1999) 3643-3649.

 

E. Ilkowska, R van Eldik, K. Lewiński, G. Stochel, „Kinetic, structural and electrostatic aspects of the reduction of pentacyanoferrate(III) complexes by myoglobin”, J. Biol. Inorg. Chem, 4 (1999) 302-310.

 

K. Szaciłowski, J. Oszajca, G. Stochel, Z. Stasicka, Photochemistry of the [Fe(CN)5NO]22–thiolate system”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1999, 2353–2357.

 

ROK 2000

K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stochel, Z. Stasicka, S. Sostero, O. Traverso, „Ligand and Medium Controlled Photochemistry of Iron and Ruthenium Mixed Ligand Complexes: Prospecting for Versatile Systems”, Coord. Chem. Rev., 208 (2000) 277-297.

 

M. Wolak, G. Stochel, R. van Eldik, „Aquacobalamin (Vitamin B12a) does not bind NO in aqueous solution. Nitrite impurities account for observed reaction”, Inorg. Chem., 39 (2000) 2018-2019.

 

L. Zang, W. Macyk, C. Lange, W.F. Maier, C. Antonius, D. Meissner, H. Kisch Visible Light Detoxification and Charge Generation by Transition Metal Chloride Modified TitaniaChem. Eur. J., 6, (2000) 379.

 

ROK 2001

W. Macyk, H. Kisch “Photosensitization of Crystalline and Amorphous Titanium Dioxide by PtIV-Chloride Surface Complexes”, Chem. Eur. J. 7, (2001) 1862.

 

Christian Lettmann, Knut Hildenbrand, Horst Kisch, Wojciech Macyk, Wilhelm F. Maier Visible Light Photodegradation of 4-Chlorophenol with a Coke Containing Titanium Dioxide Photocatalysts, Appl. Catal. B 32, (2001), 215.

 

L.E. Laverman, A. Wanat, J. Oszajca, G. Stochel, P. Ford, R. van Eldik, „Mechanistic studies on the reversible binding of nitric oxide to metmyoglobin”, J. Am. Chem. Soc., 123 (2001) 285-293.

 

M. Wolak, A. Zahl, T. Schneppensieper, G. Stochel, R. van Eldik, “Kinetics and mechanism of the reversible binding of nitric oxide to reduced cobalamin B12r, J. Am Chem. Soc., 123, (2001) 9780-9791.

 

Schneppensieper, T., Wanat, A, Stochel, G., Goldstein S., Meyerstein, D., van Eldik, R., „Ligand effects on the kinetics of the reversible binding of NO to selected iron(II) aminocarboxylate complexes in aqueous solution”, Eur. J. Inorg. Chem., (2001) 2317-2325.

 

G. Stochel, A. Drzewiecka, E. Kuliś, M. Palarczyk, M. Pawelec, A. Wanat, M. Wolak, „Photochemistry and photophysics of coordination compounds in medicine” in  „Challenges for Coordination Chemistry in the New Century”, ed. M. Melník, A. Sirota, Slovak Technical University Press, Bratislava, tom 5 (2001) (liczba stron 161) autorstwo rozdziału, 301-306.

 

A. Drzewiecka, K. Urbańska, Z. Matuszak, M. Pineiro, L.G. Arnaut, J. Habdas, A. Ratuszna, G. Stochel, "Tritotylporphyrin dimer as a new potent hydrophobic sensitizer for photodynamic therapy of Melanoma", Acta Biochim. Polon., 48 (2001) 277-282.

 

K. Szaciłowski, J. Oszajca, A. Barbieri, A. Karocki, Z. Sojka, S. Sostero, R. Boaretto, Z. Stasicka, „Photochemistry of the [Fe(CN)5N(O)SR]3complex. A mechanistic study”, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 143 (2001) 99–108.

 

ROK 2002

Wanat, A., Argasińska-Gdula, J., Stochel, G., Rutkowska-Żbik, D., Witko, M., van Eldik, R., „Nitrite binding to metmyoglobin and methemoglobin in comparison to the nitric oxide binding”, J. Biol. Inorg. Chem., 7, (2002) 165-176.

 

Wanat, A., Schneppensieper, T., Stochel, G., van Eldik, R., Bill E., Wieghardt, K., „Kinetics, mechanism and spectroscopy of the reversible binding of nitric oxide to aquated iron(II). An undergraduate text book reaction revisited”, Inorg. Chem.,  41, (2002) 4-10.

 

Schneppensieper, T., Wanat, A., Stochel, G., van Eldik, R., „Mechanistic information on the reversible binding of NO to selected iron(II) chelates from activation parameters” , Inorg. Chem., 41, (2002) 2565-2573.

 

Wanat, A., Schneppensieper, T., Stochel, G., van Eldik, R., „Thermodynamics and kinetics of RuII(edta) an efficient scavenger for nitric oxide in aqueous solution”, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 6, (2002) 941-950.

 

Szaciłowski K., Wanat, A., Barbieri, A, Witko, M., Wasielewska, E., Stochel, G., Stasicka, Z., “Reactions of the [Fe(CN)5NO]2- complex with biologically relevant thiols”, New J. Chem., 2002, 26, 1495-1502.

 

Wanat A., Wolak M., Orzeł Ł., Brindell M., van Eldik R., Stochel G., “Laser flash  photolysis as tool in the elucidating of the nitric oxide binding mechanism to metallobiomolecules”, Coord. Chem. Rev., ed. Elsevier,  229 (2002) 37-49.

 

M. Wolak, R. Van Eldik, “To be or not to be NO in coordination chemistry? A mechanistic approach”, Coord. Chem. Rev., 230 (2002) 263-282.

 

K. Szaciłowski, Z. Stasicka, “Molecular switches based on cyanoferrate complexes”, Coord. Chem. Rev., 229 (2002) 17-26.

 

G.A. Lawrance, M. Maeder, Y.M. Neuhold, K. Szaciłowski, A. Barbieri, Z. Stasicka, “An electrospray ionization mass spectrometry study of the nitroprusside–cation–thiolate system”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, 3649–3655.

 

 

ROK 2003

M. Wolak, G. Stochel, R. van Eldik “Mechanistic studies on the interaction of reduced cobalamin (vitamin B12r) with nitroprusside”, J. Am. Chem. Soc., 125 (2003) 1334-1351.

 

„Innovative Methods and Techniques for Chemical Transformations” COST Chemistry Action D10, Final Report 1997-2002, ed. G. Stochel, G. Laurenczy, CYFRA 7, Kraków, Poland, 2003.

 

ROK 2004

E. Kuliś, „Kształcenie zawodowe na kierunku Ochrona Środowiska”, Kształcenie zawodowe na studiach chemicznych, 2004, 23-27.

 

P. Cieśla, P. Kocot, P. Mytych, Z. Stasicka, „Homogenous photocatalysis by transition metal complexes in the environment”, J. Mol Catal. A Chemistry 224 (2004) 17-33.

 

H. Kisch, G. Burgeth, W. Macyk “Visible Light Photocatalysis by a Titania Transition Metal Complex”, Adv. Inorg. Chem. 56 (2004) 241-259.

 

M. Jaworska, W. Macyk, Z. Stasicka Structure, Spectroscopy and Photochemistry of the [M2(h5-C5H5)2(CO)4] Complexes (M = Fe, Ru)”, Struct. Bond., 106 (2004) 153.

 

M. Pawelec, R. van Eldik, G. Stochel „Spectroscopic, kinetic and mechanistic studies on the Cu(tren)H2O/mercaptosuccinic acid system”, J. Chem. Soc. Dalton Trans., (2004) 292-298.

 

A. Jańczyk, A. Wolnicka-Głubisz, A. Chmura, M. Elas, Z. Matuszak, G. Stochel, K. Urbańska, „NO dependent phototoxicity of Roussin’s black salt against cancer cells”, Nitric Oxide: Biology and Chemistry, 10 (2004) 42-50.

 

M. Brindell, SCK Elmroth and G. Stochel „Mechanistic information on the reaction of cis- and trans-[RuCl2(DMSO)4] with d(T2GG2T) derived from MALDI-TOF and HPLC studies”, J. Inorg. Biochem., 98 (2004) 1367-1377.

 

A. Franke, Ch. Jung, G. Stochel, R. van Eldik, "Substrate binding favors enhanced NO binding to P450cam" , J. Am. Chem. Soc., 126 (2004) 4181-4191.

 

K. Szaciłowski Molecular Logic Gates Based on Pentacyanoferrate Complexes: From Simple Gates to Three-Dimensional Logic Systems”, Chem. Eur. J., 10 (2004) 2520.

 

E. Ilkowska, M. Witko, R. Tokarz, G. Stochel “Quantum chemical modelling of the oxidation of myoglobin”, Polish J. Chem., 78 (2004) 1907-1924.

 

P. Cieśla, A. Karocki, Z. Stasicka “Photoredox behaviour of the Cr_EDTA complex and its environmental aspects”, J. Photochem. Photobiol. A, 162 (2004) 537-544.

 

P. Mytych, Z. Stasicka, “Photochemical reduction of chromium(VI) by phenol and its halogen derivatives” Appl. Catal. B, 52 (2004) 167.

 

M. Jaworska, Z. Stasicka, ”Structure and UV–Vis spectroscopy of nitrosylthiolatoferrate mononuclear complexes„ J Org. Chem., 689 (2004) 1702-1713.

 

ROK 2005

K. Szaciłowski, W. Macyk, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Brindell and G. Stochel, „Bioinorganic Photochemistry: Frontiers and mechanisms”, Chem. Rev., 105, 2647-2694 (2005).

 

K. Szaciłowski, A. Chmura, Z. Stasicka Interplay Between Iron Complexes, Nitric Oxide and Sulfur Ligands: Structure, (Photo)reactivity and Biological Importance” Coord. Chem. Rev. 249, 2408-2436 (2005).

 

W. Macyk, A. Franke, G. Stochel, “Metal Compounds and Small Molecules Activation – Case Studies”, Coord. Chem. Rev., 249, 2437-2457 (2005).

 

W. Macyk, G. Stochel, “From Coordination Chemistry to Photocatalysts and Drugs”, G.I.T. Lab J, 9 (1) 44-45 (2005).

 

Z. Stasicka, J.J. Ziółkowski, “Origin and Development of Coordination Chemistry in Poland – Introductory Remarks”, Coord. Chem. Rev. 249, 2133-2143 (2005).

 

A.S. Snygg, M. Brindell, G. Stochel, S.C.K. Elmroth, „A Combination of Access to Preassociation Sites and Local Accumulation Tendency in the Direct Vicinity of G-N7 Controls the Rate of Platination of Single-Stranded DNA”, Dalton Trans., 1221-1227 (2005).

 

A. Franke, G. Stochel, N. Suzuki, T. Higuchi, K. Okuzono, R. van Eldik, "Mechanistic Studies on the Reversible Binding of Nitric Oxide to a Synthetic Heme-Thiolate Complex Relevant to Cytochrome P450", J. Am. Chem. Soc., 127, 5360-5375, (2005).

 

A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, A. Karocki, G. Stochel and L. Fiedor „Effects of Heavy Central Metal on the Ground and Excited States of Chlorophyll”, J. Biol. Inorg. Chem., 10,  453–462 (2005).

 

M. Brindell, E. Kuliś, S.K.C. Elmroth, K. Urbanska, G. Stochel, „Light-Induced Anticancer Activity of [RuCl­2(DMSO)4] Complexes”, J. Med. Chem., 48, 7298 – 7304 (2005)

 

O. Rusina, W. Macyk, H. Kisch „Photoelectrochemical Properties of Iron-Titanate Thin Films”, J. Phys. Chem. B  109, 10858 – 10862 (2005).

 

P. Mytych, P. Cieśla, Z. Stasicka, „Photoredox Processes in the Cr(VI) – Cr(III) – Oxalate System and Their Environmental Relevance”, Appl. Catal B-Environ., 59, 161-170 (2005).

 

M. Jaworska, Z. Stasicka, “Structure and UV-Vis Spectroscopy of the Iron-Sulfur Dinuclear Nitrosyl Complexes [Fe2S2(NO)42- and Fe2-(SR)2(NO)4]”, New J. Chem. 29, 604-612 (2005).

 

M. Wolak, R. van Eldik, pH Controls the Rate and Mechanism of Nitrosylation of Water-Soluble Fe(III) Porphyrin Complexes”, J. Am. Chem. Soc. 127, 13312-13315 (2005) .

 

J.-E. Jee, S. Eigler, F. Hampel, N. Jux, M. Wolak, A. Zahl, G. Stochel, R. van Eldik Kinetic and Mechanistic Studies on the Reaction of Nitric Oxide with a Water-Soluble Octa-anionic Iron(III) Porphyrin Complex”, Inorg. Chem.  44, 7717-7731 (2005).

 

K. Szaciłowski, P. Xie, A.Y.S. Malkhasian, M.J. Heeg, M.Y. Udugala-Ganehenege, L.E. Wenger, J.F. Endicott „Solid-State Structures and Magnetic Properties of Halide-Bridged, Face-to-Face Bis-Nickel(II)-Macrocyclic Ligand Complexes: Ligand-Mediated Interchanges of Electronic Configuration”, Inorg. Chem. 44, 6019-6033 (2005).

 

P. Majano, J.L. Alonso-Lebrero, A. Jańczyk, S. Martin-Vinchez, F. Molina-Jimenez, A. Brieva, J.P. Pivel, S. Gonzalez, M. Lopez-Cabrera, R. Moreno-Otero, AM3 inhibits LPS-induced iNOS expression in mice”, Int Immunopharmacol, 5, 1165-1170 (2005) .

 

ROK 2006

J.-E. Jee; M. Wolak, D. Balbinot, N. Jux, A. Zahl, R. van Eldik A comparative mechanistic study of the reversible binding of NO to a water-soluble octa-cationic Fe(III) porphyrin complex”, Inorg. Chem. 45 (2006), 1326-1337.

 

M. Wolak, G. Stochel, R. van Eldik Reactivity of aquacobalamin and reduced cobalamin toward S-nitrosoglutathione and S-nitroso-N-acetylpenicillamine”, Inorg. Chem. 45 (2006) 1367-1379.

 

A. Jańczyk, E. Krakowska, G. Stochel, W. Macyk, „Singlet Oxygen Photogeneration At Surfach Modified Titanium Dioxide”, J. Am. Chem. Soc. 128, (2006) 15574-15575.

 

K. Szaciłowski,W. Macyk, „Chemical switches and logic gates based on surface modified semiconductors”, C.R. Chimie, 9 (2006) 315–324.

 

A. Kania, L. Fiedor, “Steric Control of Bacteriochlorophyll Ligation”, J. Am. Chem. Soc. 128, (2006) 454-458.

 

K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stochel „Light-driven OR and XOR programmable chemical logic gates”, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4550-4551.

 

M. Hebda, G. Stochel, K. Szaciłowski, W. Macyk  „Optoelectronic Switches Based on Wide Band Gap Semiconductors”, J. Phys. Chem. B  110 (2006) 5275-15283.

 

A.Chmura, K. Szaciłowski, A. Waksmundzka-Góra, Z. Stasicka „Photochemistry of the [Fe4(m3-S)3(NO)7] complex in the presence of S-nucleophiles. A spectroscopic study”, Nitric Oxide  14 (2006) 247-260.

 

A.Chmura, K. Szaciłowski, A. Waksmundzka-Góra, Z. Stasicka The role of photoinduced electron transfer processes in photodegradation of the [Fe4(μ3-S)3(NO)7] cluster”, Nitric Oxide, 15 (2006) 370-379.

 

K. Szaciłowski, W. Macyk, Working prototype of an optoelectronic XOR/OR/YES reconfigurable logic device based on nanocrystalline semiconductors”, Solid-State Electronics,  50 (2006) 1649–1655.

 

M. Jaworska, Z. Stasicka “Structure and UV-vis spectroscopy of roussin black salt [Fe4S3(NO)7]-, J.Mol. Struct., 785 (2006) 68-75.

 

P. Kocot, A. Karocki, Z. Stasicka, „Photochemistry of the Fe(III)–EDTA complexes. A mechanistic study”, J.Photochem. Photobiol. A: Chemistry 179 (2006) 176–183.

 

P. Nowak-Śliwinska, A. Karocki, M. Elas, A. Pawlak, G. Stochel, K. Urbanska, „Verteporfin, photofrin II, and merocyanine 540 as PDT Photosensitizers against melanoma cells q”, Biochem. Biophys. Res. Com. 349 (2006) 549–555.

 

A. Franke, N. Hessenauer-Ilicheva, D. Meyer, G. Stochel, W-D. Woggon,, R. van Eldik, “Thermodynamic and Kinetic Studies on the Binding of Nitric Oxide to a New Enzyme Mimic of Cytochrome P450”, J. Am. Chem. Soc. 128, (2006) 13611-13624.

 

M. Mac, A. Danel, A. Wisła, A. Karocki, R. Królicki, „Electron transfer and intersystem crossing processes in new dyes based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline. Effect of temperature and solvent polarity on the CT fluorescence”, J. Photochem. Photobiol A: Chemistry 180 (2006) 88–100

 

K. Szaciłowski, W. Macyk, M. Hebda, G. Stochel, Redox-Controlled Photosensitization of Nanocrystalline Titanium Dioxide”, Chem. Phys.Chem, 7 (2006) 2384 – 2391.

 

K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stochel, „Synthesis, structure and photoelectrochemical properties of the TiO2-Prussian blue nanocomposite”, J.Mater.Chem., 16 (2006), 4603-4611.

 

ROK 2007

A. Jańczyk, A. Wolnicka-Głubisz, K. Urbanska, H. Kisch, G. Stochel, W. Macyk, „Photodynamic activity of platinum(IV) chloride surface-modified TiO2 irradiated with visible light”, Free Rad. Biol. Med., 44 (2008) 1120-1130.

 

D. Mitoraj, A. Jańczyk, M. Strus, H. Kisch, G. Stochel, P.B. Heczko, W. Macyk, “Visible light inactivation of bacteria and fungi by modified titanium dioxide”, Photochem.Photobiol. Sci., 6 (2007), 642-648.

 

D. Rutkowska-Zbik M. Witko, G. Stochel, “Theoretical density functional theory studies on interactions of small biologically active molecules with isolated heme group”, J Comput. Chem. 28 (2007) 825-831.

 

M. Brindell, D. Piotrowska, A.A. Shoukry, G. Stochel, R. van Eldik, “Kinetics and mechanism of the reduction of (ImH) [trans-RuCl4(dmso)(Im)] by ascorbic acid in acidic aqueous solution”, J Biol Inorg Chem., 12 (2007):809–818.

 

P. Cieśla, P. Mytych, P. Kocot, Z. Stasicka, „Role of iron and chromium complexes In environmental self-cleaning processes”, Separation Science and Technology, 42 (2007) 1651-1666.

 

W. Macyk, H. Kisch, “Photoassisted catalytic oxidation of carbon monoxide at room temperature”, Monatschefte für Chemie, 138 (2007) 935-940.

 

K. Szaciłowski, „Biomedical implications of information processing in chemical systems: Non-classical approach to photochemistry of coordination compounds”, BioSystems 90 (2007) 738–749.

 

M. Brindell, G. Stochel, V. Bertolasi, R. Boaretto, S. Sostero “Photochemistry of trans – and cis- [RuCl2(dmso)4] in Aqueous and Nonaqueous Solutions”, Eur. J. Inorg. Chem., (2007), 2353-2359.

 

P. Kocot, K. Szaciłowski, Z. Stasicka, Photochemistry of the [FeIII(edta)(H2O)]− and [FeIII(edta)(OH)]2− complexes in presence of environmentally relevant species”, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 188 (2007) 128–134

 

J. Dąbrowski, M. M. Pereira, L.G. Arnaut, C.J.P. Monteiro, A.F. Peixoto, A. Karocki, K. Urbańska, G. Stochel, Synthesis, Photophysical Studies and Anticancer Activity of a New Halogenated Water-Soluble Porphyrin”, Photochem. Photobiology, 83 (2007) 1–7

 

M. Brindell, G. Stochel, V. Bertolasi, R. Boaretto, S. Sostero Photochemistry of trans – and cis- [RuCl2(dmso)4] in Aqueous and Nonaqueous Solutions”, Eur. J. Inorg. Chem., (2007), 2353-2359.

 

A. A. Shoukry, M. Brindell and R. van Eldik Kinetics and Mechanism for the substitution behaviour of Pd(II) complexes with different biologically relevant nucleophiles.” Dalton Trans.2007, 4169-4174.

 

S. Gawęda, G. Stochel, K. Szaciłowski, „Bioinspired Nanodevice Based on the Folic Acid/TitaniumDioxide System”, Chem. Asian J., 2 (2007) 580 – 590

 

W. Macyk, G. Stochel, K. Szaciłowski “Photosensitization and the photocurrent switching effect in nanocrystalline titanium dioxide functionalized with iron(II) complexes: a comparative study”, Chem. Eur. J. 13 (2007) 5676-5687.)

 

P. Kocot, K. Szaciłowski, Z. Stasicka „Photochemistry of the [FeIII(edta)(H2O)] and [FeIII(edta)(OH)]2ˉ complexes in presence of environmentally relevant species”, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 188, (2007) 128-134.

 

A. Jańczyk, M.A. Garcia-Lopez, P. Fernandez-Peñas, J.L. Alonso-Lebrero, I. Benedicto, M. Lopez-Cabrera, S. Gonzalez, "A Polypodium leucotomos extract inhibits solar-simulated radiation-induced TNF-a and iNOS expression, transcriptional activation and apoptosis”, Exp. Dermatol., 16, (2007) 823–829.

 

K. Szaciłowski, W. Macyk, “Photoelectrochemical Photocurrent Switching Effect: A New Platform for Molecular Logic Devices”, Chimia, 61 (2007) 831-834.

 

ROK 2008

A.    Jańczyk, A. Wolnicka-Głubisz, K. Urbanska, H. Kisch, G. Stochel, W. Macyk, „Photodynamic activity of platinum(IV) chloride surface-modified TiO2 irradiated with visible light”, Free Rad. Biol. Med., 44 (2008) 1120-1130.

 

Ł. Orzeł, L. Fiedor, A. Kania, M. Wolak, R. van Eldik, G. Stochel, „Interplay between acetate ions, the peripheral groups, and the reactivity of the core nitrogens in transmetalation of tetrapyrroles”; Chem; Eur. J. 14 (2008) 9419-9430.

 

J. Adamski, S. Gawęda, “Biosensory- nowe narzędzie chemika analityka”, Niedziałki, 3 (2008) 60-67.

 

S. Gawęda, G. Stochel, K. Szaciłowski, “Photosensitization and Photocurrent Switching in Carminic Acid/Titanium Dioxide Hybrid Material”, J. Phys. Chem C, 112 (2008) 19131-19141.

 

Y-J. Chen, O.S. Odongo, P.G. McnNamara, K.T. Szacilowski, J.F. Endicott, “Metal-to-Metal Electron-Transfer Emission in Cyanide-Bridged Chromium-Ruthenium Complexes: Effects of Configurational Mixing Between Ligand Field and Charge Transfer Excited States”, Inorg. Chem. 47 (2008) 10921-10934.

 

L Fiedor,., A.Kania, Ł. Orzeł, B.Myśliwa-Kurdziel, G.Stochel, „Understanding Chlorophylls: Central Magnesium Ion and Phytyl as Structural Determinants” BBA-Bioenergetics, , 1777 (2008) 1491-1500. 

 

M. Brindell, I. Stawoska, Ł. Orzeł, P. Łabuz, G. Stochel, R. van Eldik, „Application of high pressure laser flash photolysis in studies on selected hemoprotein reactions“, BBA- Proteins and Proteomics 1784 (2008) 1481-1492.

 

M. Szczygieł, K. Urbańska, P. Jurecka, I. Stawoska, G. Stochel, L. Fiedor, „Central metal Determines Pharmacokinetics of Chlorophyll-Derived Xenobiotics”, J. Med. Chem, 51 (2008) 4412-4418.

 

K. Szaciłowski, „Digital Information Processing in Molecular Systems”, Chem. Rev. 108 (2008), 3481–3548

 

A. Jańczyk, A. Wolnicka-Głubisz, K. Urbańska, G. Stochel, W. Macyk “Photocytotoxicity of platinum(IV)-chloride surface modified TiO2 irradiated with visible light against murine macrophages”, J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 92 (2008) 54-58.

 

M. Brindell, I. Stawoska, J. Supel, A. Skoczowski, G. Stochel, R. van Eldik,  “The reduction of (ImH)[trans-RuIIICl4(dmso)(Im)] under physiological conditions: preferential reaction of the reduced complex with human serum albumin”, J Biol Inorg Chem, (2008) 909-918.

 

A. Jańczyk, A. Wolnicka-Głubisz, K. Urbanska, H. Kisch, G. Stochel, W. Macyk, „Photodynamic activity of platinum(IV) chloride surface-modified TiO2 irradiated with visible Light”, Free Rad. Biol. Med., 44 (2008) 1120–1130.

 

D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel, „Ligand binding properties of cobalamins”, Theor. Chem. Acc. 120 (2008) 411-419.