Prezentacje na konferencjach

Rok 2007

 

19th Workshop on Quantum Solar Energy Conversion QUANTSOL 2007, 18-23.03.2007, Bad Hofgastain, Austria.

-          K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stochel, „Optoelectronic switching devices based on semiconducting nanocomposites”, wykład

-          W. Macyk, K. Szaciłowski, A. Jańczyk, G. Stochel, „Electron energy transfer processes In heterogenous photocatalysis” wykład

 

AQUACHEM Annual Meeting, 12-14.01.2007, Debreczyn, Węgry

-          M. Brindell, G. Stochel, R. van Eldik „Catalytic aspects of the reduction of (ImH)[trans RuCl4(dmso)(Im)] by ascorbic acid.”, Book of Abstr. 15, wykład.

 

36th Inorganic Reaction Mechanism Meetings, 18-20.03, 2007, York, UK

-          M. Brindell, G. Stochel, R. van Eldik „Catalytic aspects of the reduction of (ImH)[trans-RuCl4(dmso)(Im)] by ascorbic acid.”, Book of Abstr. 6, poster.

-          W. Macyk, K. Szaciłowski, A. Jańczyk, G. Stochel „Procesy fotoindukowanego przeniesienia ładunku i przekazania energii z udziałem szerokopasmowych nanoproszków półprzewodnikowych”, Książka abstr., s. 111. wykład na zaproszenie.

 

I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 26-28.04.2007, Wrocław

-    W. Macyk, A. Jańczyk, G. Stochel, „Nanostrukturalne fotokatalizatory procesów utleniania w oczyszczaniu środowiska działające w zakresie światła widzialnego”, Book of Abstr. p. 208, P72. poster

 

12th Congress of European Society for Photobiology, Bath, UK, 1-6.09.2007

-          A. Jańczyk, D. Mitoraj, M. Strus, W. Macyk, P.B. Heczko, H. Kisch, G. Stochel, "Visible light inactivation of selected bacteria and fungi by modified titania", , Book of Abstr. p.148, P707, poster.

-          J. M. Dąbrowski, Carlos J.P. Monteiro, Luis G. Arnaut, Mariette M. Pereira, K. Urbańska, G. Stochel, “Development of sensitizers based on halogenated tetrapyrroles as new PDT-agents against selected melanoma and adenocarcinoma cells”, Book of Abstr.  P720, poster.

 

2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wroclaw, 5-8 09 2007

-          J. M. Dąbrowski, C.J.P. Monteiro , L.G. Arnaut, M.M. Pereira, K. Urbańska, G. Stochel, “Spectroscopic and physicochemical properties of a new water-soluble halogenated tetrapyrrolic photosensitizers for photodynamic therapy of tumors”, , Book of Abstr. p 156. poster.

-          Luis G. Arnaut, S. Simoes, M. M. Pereira, S. J. Formosinho, C. J. P. Monteiro, G. F. F. Sa, E. F. F. Silva, L. G. B. Rocha, J. M. Dabrowski, K. Urbanska, G. Stochel, “New Sensitizers for Photodynamic Therapy”, Book of Abstr. p. 16. poster.

-          A. Jańczyk, D. Mitoraj, K. Urbańska, M. Strus, P.B. Heczko, H. Kisch, G. Stochel, W. Macyk, "Biomedical applications of TiO2-based photocatalysts active under visible light irradiation", Book of Abstr. P90, p.204. poster.

-          I. Stawoska, M. Brindell, J. Supel, A. Skoczowski, K. Lewinski, R. van Eldik and G. Stochel „Adducts of anticancer ruthenium(III) complexes with human serum albumin (HSA). Influence of HSA on the redox properties of Ru(III) complexes”, Book of Abstr. P 298. poster.

 

17th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (17-ISPPCC), Dublin, Irlandia, 24-28.06.2007

-          Z. Stasicka, W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel „Homo- and heterogeneous photocatalytic systems containing chromium(VI) species”, Book of Abstr. P97 p. 211. poster.

-          G. Stochel, Z. Stasicka, K. Szaciłowski, W. Macyk „Bioinorganic Photochemistry. From Environment to Nanomedicine” Book of Abstr. P98 p. 212. poster.

-          W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel „Tuning of Spectroscopic and Redox Properties of TiO2-based Photocatalysts by Transition Metal Complexes”, Book of Abstr. P63 p. 177. poster.

-          K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stochel „Optoelectronic Logic gates and DevicesBook of Abstr. O16 p. 87. wykład.

 

II Reunião Ibérica de Colóides e Interfaces, Coimbra, Portugalia, 11-13.07.2007

-   S. Gawęda, M.C. Moran, A.C.C.Pais, R.Dias, K.Schillen, M.G. Miguel “New observations is DNA folding”. poster.

 

Why Chemistry - International Conference on Chemistry at the Service of Society”, Kraków, 2-5.12.2007

-   P. Bernard, P. Broś, S. Gawęda, A. Żurowska “Pokazy chemiczne jako forma uzupełnienia zajęć szkolnych”, poster.

 

AQUACHEM Annual Meeting, Tolouse, Francja, 29.11-01.12, 2007

-    M. Brindell, G. Stochel, R. van Eldik „Solution behaviour of (ImH)[trans-RuIIICl4(dmso)(Im)] and its reduced form under physiological conditions.”, wykład

 

Variety in Chemistry Education 2007, Leicester, UK, 30-31.08.2007,

-    J. M. Dąbrowski, I. Maciejowska, G. Stochel, “Photodynamic effect of new water soluble halogenated porphyrin against Paramecium. New laboratory class for interdysciplinary education” Proceedings p. 11, wykład.

 

9th Polish Supramolecular Chemistry Network Confernce Nano2007, Koninki, 4-7.10.2007

-    A. Jańczyk, G. Stochel, H. Kisch, W. Macyk, "Photogenerated reactive species as a weapon against microorganisms and tumor cells", Book of Abstr. p.144-150. wykład.

-    J. Kuncewicz, G. Stochel, Z. Stasicka, W. Macyk, „Photosensitization of titanium dioxide with chromium(IV) compounds”, Book of abstr. 588-91. wykład.

-    S. Gawęda, M. C. Morán, R. D. Björn  Lindman, A. Pais, M. Graça Miguel “DNA compaction with various compacting agents”,  Book of Abstr. p. 140-143. wykład.

-    J. M. Dąbrowski, C.J.P. Monteiro, L.G. Arnaut, M. M. Pereira, A. Karocki, K. Urbanska, G. Stochel, Spectroscopic and physicochemical properties of new water-soluble halogenated tetrapyrroles, Book of Abstr. p. 151-155. wykład.

-    G. Stochel, D. Wodka, G. Stopa, K. Szaciłowski „Interaction of the [Fe4S3(NO)7] cluster with biomolecules. An electrochemical study” Book of Abstr. 23-26. wykład.

-    K. Szaciłowski, G. Stochel „Photoelectrochemical photocurrent switching effect. A quantum-chemical approach” Book of Abstr. 46-51. wykład.

-    A. Brauer, K. Szaciłowski „Synthesis and photoelectrochemistry of nanocrystalline cadmium sulfide/zinc oxide composite semiconductors” Book of Abstr. 52-56. wykład.

-    W. Macyk, H. Kisch “RuO2-semiconductor composites for photoassisted CO oxidation” Book of abstr. s. 84-87. wykład.

 

Redox active Metal Complexes: Control of Reactivity via Molecular Architecture, Erlangen, Niemcy, 29.01.2007

-    W. Macyk “Photocatalysis at TiO2 – Tuning Activity by Surface Modifications, Sonderforschungsbereich 583, wykład na zaproszenie

 

Light-induced Dynamics of Proteins, SFB 533, Freising, Niemcy, 30.09-5.10.2007,

-    L. Fiedor, D. Koczur, J. Fiedor, A. Kania, G. Stochel, „The role of magnesium for the functioning of chlorophylls”, Book of Abstr. T21. wykład na zaproszenie

 

Workshop Integrated Course in Catalysis ACENET, 28.03.2007, Kraków.

- W. Macyk, G. Stochel “Heterogeneous Photocatalysis” wykład na zaproszenie

 

50. Zjazd PTChem, 9-12.09.2007, Toruń

- J. Kuncewicz, P. Ząbek, Z. Stasicka, G. Stochel, W. Macyk, „Procesy fotokatalityczne z udziałem dwutlenku tytanu fotosensybilizowanym związkami chromu(VI) na zakres światła widzialnego”, Książka abstr. s. 39, S2-PS2-40.poster

- J.M. Dąbrowski, I. Maciejowska, G. Stochel, „Wpływ efektu fotodynamicznego w obecności halogenopochodnej porfiryny na żywotność pantofelków. Nowe interdyscyplinarne ćwiczenie laboratoryjne”, Książka abstr. s. p. 308, S10-PS1-11. poster

- P. Łabuz, A. Jańczyk, W. Macyk, G. Stochel, "Fotoinaktywacja wybranych szczepów bakterii i grzybów w obecności modyfikowanego dwutlenku tytanu", Book of Abstr. p.39, S2-PS2-41. poster

- Stochel, P. Łabuz, W. Macyk, K. Szaciłowski „Fotonanochemia nieorganiczna”, Książka abstr. s. S2-SL-7. wykład na zaproszenie

Rok 2006

 

Inorganic Reaction Mechanisms Meeting IRMM-35, 2006, Kraków, Polska

-      I. Stawoska, S. Gawęda, P. Laidler, K. Lewiński, G. Stochel “Investigation into the mechanism of the biological activity of sulfatase from Helix pomatia”, Book of Abstr. p. 110, P-48, poster.

 

-      J.M. Dąbrowski, C. Monteiro, A.F. Peixoto, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, K. Urbańska, G. Stochel, „Mechanistic studies on the anticancer activity of new halogenatedwater-soluble porphyrin (TCPPSO3H”, Book of Abstr. P-45 poster.

 

-      A. Jańczyk, W. Macyk, K. Urbańska, Horst Kisch, Grażyna Stochel „Reactive redox species photogenerated at sensitized titanium dioxide“ p. P-49, poster.

 

-      M. Hebda, W. Macyk, K. Szaciłowski „Photocurrent switching in [Fe(CN)5L]n– modified TiO2 materials. The PEPS effect“ , Book of Abstr. p. P-55 poster.

 

-      M. Brindell, D. Piotrowska, A. Szumlańska, R. van Eldik, G. Stochel “Kinetics and mechanism of the reduction of (ImH)[trans-RuCl4(dmso)(Im)] by ascorbic acid in acidic aqueous solution.”, Book of Abstr P45 poster.

 

-      Gawlik-Swatek, M. Gurbisz, A. Brauer, D. Wodka, K. Szaciłowski, G. Stochel “Photoactivated bactericidal activity of iron complexes with thiocarbonyl compounds”, poster.

 

-      A. Kania, Drzewiecka-Matuszek, A. Karocki, L. Fiedor, G. Stochel, “Effects of heavy central metal on spectral properties of chlorophyll”, Book of Abstr. p. P-51, poster

 

-      A. Kania, L. Fiedor, “Tuning of coordinative properties of Mg2+ ion”, Book of Abstr. p. P-52 poster

 

-      K. Szaciłowski, A. Chmura, Z. Stasicka „Photochemical transformations of the [Fe4(m3-S)3(NO)7] cluster” Book of Abstr. p. P-54 poster

 

18th Workshop on Quantum Solar Energy Conversion, 2006, Rauris, Austria

-      K. Szaciłowski, W. Macyk „Photoelectrochemical photocurrent switching: from basic theory to semi-practical applications”, wykład.

 

-      W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel, H. Kisch „Redox characteristics of photoexcited semiconducting materials” wykład.

 

3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, 2006 Kraków

-      K. Szaciłowski, W. Macyk, S. Gawęda, G. Stochel, „Bioinspired devices based on semiconducting nanosystems”, Book of Abstr. O-4 , wykład.

 

-      A. Kania, G. Stochel, L. Fiedor, “Solution Structure of Bacteriochlorophyll Molecule”, Book of Abstr. O-5 wykład.

 

-      W. Macyk, A. Jańczyk, G. Stochel, “The dark side of Titania”, Book of Abstr. O-24 wykład.

 

-      M. Brindell, G. Stochel, “Ru(II)-chloro-dmso compplexes- metal based phototherapeutic agents“, Book of Abstr. O-31, wykład.

 

-      J.M. Dąbrowski, R. Walas, C. Monteiro, L.G. Arnaut, M.M. Pereiro, K. Urbańska, G. Stochel, “Nonagregated water soluble porphyrin: cellular uptake and photodynamic action”, Book of Abstr. P-6 poster.

 

-      S. Gawęda, G. Stochel, D. Matoga, K. Szaciłowski, “Photoelectrochemical behaviour of TiO2-folic acid system”, Book of Abstr. P-10 poster.

 

-      A. Gawlik-Swatek, M. Gurbisz, K. Szaciłowski, G. Stochel, „Photoactivated biological activity of iron complexes with thiocarbonyl compounds”, 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, 2006, Kraków, Book of Abstr. P-11 poster.

 

-      D. Mitoraj, A. Jańczyk, W. Macyk, P.B.Heczko, H. Kisch, G. Stochel, „Photocatalytic inactivation of selected bacteria and fungi by photosensitized titania”, Book of Abstr. P-13 poster.

 

-      A. Kania, L. Fiedor, G. Stochel, „Model studiem on coordination of metal center of biological importance”, Book of Abstr. P-16 poster.

 

-      Ł. Orzeł, K. Szaciłowski, L. Fiedor, R.van Eldik, G. Stochel, “Catalytic effect of acetate on the transmetalation of chlorophyll a”, Book of Abstr. P-26 poster.

 

-      D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, A. Drzewiecka-Matuszek, G. Stochel, „DFT studiem on effect of central metal ions on properties of chlorophyll and porphyrins”, Book of Abstr. P-34 poster.

 

-      A. Skórska_Stania, B.J. Oleksyn, J. Śliwiński, G. Stochel, M. Pietraszkiewicz, K. Szaciłowski, „supramolecular interactions between the [Fe(CN)5NO]2- anion and macrocyclic cations”, Book of Abstr. P-37 poster.

 

-      I. Stawoska, M. Kastyak, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Riva, P. Tortora, G. Stochel, „Interaction of selected divalent metal ions with human ataxin-3 Q36”, Book of Abstr. P-38 poster.

 

-      K. Szaciłowski, W. Macyk, M. Hebda, G. Stochel, „From vitamins to logic systems”, Book of Abstr. P-40 poster.

 

-      D. Wodka, G. Stochel, K. Szaciłowski, „Chemistry towards biology: Supramolecular interactions between the [Fe4S3(NO)7]- anion and biomolecules”, Book of Abstr. P-43 poster.

 

-      D. Wodka, I. Domagała, G. Stochel, P.B. Heczko, „Chemistry against biology: Bactericidal properties of the [Fe4S3(NO)7]- cluster”, Book of Abstr. P-44 poster.

 

-      A. Jańczyk, A. Chmura, W. Macyk, K. Szaciłowski, K. Urbańska, G. Stochel, „Photogeneration and toxic effect of ROS and RNOS In selected homo-and heterogenous systems”, Book of Abstr. P-56 poster.

 

8th European Biological Chemistry Conference, EUROBIC 8, 2006, Aveiro, Portugalia

-      M. Brindell, G. Stochel, “Photoactivation of [RuCl2(DMSO)4] complexes- novel modality for the generation of active anticancer agents”, Book of Abstr. PS1.8 p. 124 poster.

 

-      I. Stawoska, S. Gawęda, p. Leidler, K. Lewiński, G. Stochel, „ Kinetic Studiem on the hydrolysis of sulfate-ester Bond catalyzed by arylsulfatase from Helix Pomtia”, Book of Abstr. PS7.86 p. 402, poster.

 

XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Nauczanie chemii w dobie reformy edukacji, 2006, Sucha Beskidzka

- P. Gorczyca, P. Kita, I. Maciejowska, G. Stopa, J. Wilamowski, P. Stepnowski, „Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym – Praktyczny przewodnik nauczyciela”, wykład.

 

XXXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 2006, Kraków

- W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel, H. Kisch „Charakterystyka właściwości redoksowych wzbudzonych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, wykład.

Rok 2005

 

34th Inorganic Reaction Mechanism Group Meeting (IRMG-34), 2005, Liverpool, UK

-      W. Macyk, K. Szaciłowski, „Unusual Electron Transfer Properties of Metal Complex/Semiconductor Composites – the PEPS Effect”, Book of Abstr. L-18 p. 24, wykład.

 

-      W. Macyk, G. Stochel, „Reactive oxygen (ROS) and nitric oxide (RNOS) species in photodynamic processes“, Book of Abstr. L-20, p. 26 wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      K. Szaciłowski, “Spectroscopic Studies of the [Fe(CN)5NO]2– - Thiolate Systems”, Book of Abstr. L-10, wykład.

 

11th Congress of European Society for Photobiology, 2005, Aix-Les-Bains, France

-      P. Nowak-Śliwińska, “Light Dose Dependence of Visudyne, Photofrin or Merocyanine 540 Mediated Photodynamic Effect (PDE) on Claudman Melanoma cells”, komunikat.

 

-      Agnieszka Jańczyk, Wojciech Macyk, Krystyna Urbańska, Grażyna Stochel, „Antitumour Properties of Irradiated Light Active Titanium Dioxide Photocatalysts“,Book of Abstr. PII 30, p. 141 poster.

 

-      L.G. Arnaut, J. M.Dabrowski, C. Monteiro, A. Peixoto, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, G. Stochel, K. Urbanska, “Halogenated Water-Soluble Porphyrins and their Photodynamic Action in Melanoma Cells”, Book of Abstr PII. 44, p.145 poster,.

 

-      P. Nowak-Śliwińska, G. Stochel, K. Urbanska, , “Combined Action of Visudyne and Coherent or Non-coherent Light on Melanoma Cells”, Book of Abstr. PII 45, p.145.poster.

 

Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, 2005, Kazimierz Dolny, Polska

-      K. Szaciłowski, W. Macyk, „Unusual Photoelectrochemical Behaviour of Surface-Modified Nanocrystalline Semiconductors”, Book of Abstr. p.24, wykład.

 

Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, 2005, Kazimierz Dolny, Polska

-      W. Macyk, „Determination of redox properties of semiconducting materials”, Book of Abstr. p.26, wykład.

 

14th Kraków-Jena Seminar on Physical Chemistry, 2005, Jena, Niemcy

-      W. Macyk, K. Szaciłowski, “Novel Semiconducting Composites as Prospective Materials for Optoelectronics”, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      G. Stochel, “Bioinorganic Photochemistry- Case Studies”, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

16th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (ISPPCC), 2005, Asilomar, Pacific Grove, California, USA,

-      P. Kocot, P. Mytych, P. Cieśla, Z. Stasicka, „Homogenous Photocatalysis by Iron and Chromium Complexes in the Environment”, Books of Abstr. O-35 wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      W. Macyk, K. Szaciłowski, “On the Boundary of Photochemistry of Coordination Compounds and Semiconductors: the PEPS Effect”, Book of Abstr. P-28, poster,.

 

-      G. Stochel, M. Brindell, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, A. Chmura, Ł. Orzeł, A. Jańczyk, K. Szaciłowski, W. Macyk, “Bioinorganic Chemistry: Case Studies”, Book of Abstr. P-47 poster,.

 

-      K. Szaciłowski, W. Macyk, “Chemical Logic Devices Based on Cyanoferrate Complexes and Nanocrystalline Semiconductors”, Book of Abstr. P-46, poster,.

 

Mikrosumpozjum: Kinetyczne Metody Badania Mechanizmów Reakcji w Roztworach.” 2005, Poznań

-      M. Brindell, G. Stochel, “Mechanistyczne badania reakcji cis- i trans-[RuCl2(DMSO)4] z oligonukleotydem d(T2GGT2)”.; Książka Abstr. str. K3 wykład.

 

VII Krajowa Konferencja Sieci Chemii Supramolekularnej, 2005, Krutyń

-      K. Szacilowski, P. Xie, M.J. Heeg, J.F. Endicott, “Spectroscopy, Solid State Structures and Magnetic Properties of Halide-bridged bis-Ni(II) Macrocyclic Ligand Complexes”, wykład.

 

XLVIII Zjazd PTChem, Sekcja 3 Chemia Koordynacyjna i Bionieorganiczna, 2005, Poznań

-      G. Stochel, K. Szaciłowski, W. Macyk, M. Brindell, A. Chmura, „Fotochemia bionieorganiczna: trendy i mechanizmy”, Książka Abstr., wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      G. Stochel, W. Macyk, wykład, „Fotokataliza a Fotosensybilizacja”, Książka Abstr., wykład na zaproszenie organizatorów.

 

European Variety in Chemistry Education Conference – 2005, Kraków

-      Małgorzata Brindell, Antonina Chmura, Wojciech Macyk, Konrad Szaciłowski, poster,  „Application of a problem solving method in teaching of bioinorganic chemistry”; Book of Abstr pp 121-122.

 

X International Symposium on Bioinorganic Chemistry. Challenge for a new generation, 2005, Szklarska Poręba

-      M. Brindell, E. Kuliś, K. Urbańska and G. Stochel, poster, „Activation of Ru(II)-chloro-DMSO complexes by light in context of their pharmaceutical application”, Book of Abstr p 51.

 

Trends in High Pressure Protein Science, European COST D30 workshop 2005, Montpellier, Francja

-      I. Stawoska, M. Bielak, P. Laidler, K. Lewiński, G. Stochel, poster, “High Pressure Mechanistic Studies on Activity of Sulfatases”, Book of abs. p. 82.

 

9th International Symposium Activation of Dioxygen and Homogeneous Catalytic Oxidation, 2005, Kolonia, Niemcy

-      M. Wolak, A. Theodoridis, R. van Eldik, “Mechanistic Studies on Peroxo O-O Bond Activation by a Model iron(III) Porphyrin (TMPS)Fe(III) in Aqueous Solution”, Book of Abstracts p. 75 poster.

 

AQUACHEM & COST D29 International Meeting, 2005, Almeria, Hiszpania

-      J.-E. Jee, M. Wolak, A. Zahl, R. van Eldik, “Comparative Study of the Interaction of NO with Water-Soluble Cationic- and Anionic FeIII Porphyrins”, poster.

 

6th International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms; 2005, Lucerna, Szwajcaria,

-      A. Skalna, L. Fiedor, “Steric Effects in Ligation of Bacteriochlorophylls”,; Book of Abstr. p. 61 poster.

 

International minisymposium on “Redox-active metal centers in homogenous and heterogenous electron transfer systems”, 2005, Erlangen, Niemcy

-      J.-E. Jee, M. Wolak, S. Eigler, N. Jux, R. van Eldik, “Mechanistic studies on the reaction of  nitric oxide with water-soluble octa-anionic Fe(III) porphyrin” poster.

Rok 2004

 

Workshop "Progress in Ab Initio Computational Methods for Condensed Matter", 2004

-      D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel, “Ab-initio DFT Studies on the Interactions of Selected Biologically Active olecules with Heme Prostetic Group”, Gif sur Yvette, Francja.

 

Inorganic Reaction Mechanisms Meeting 2003 (IRMM 2003), Athens, Grecja, 2004

-      P. Nowak-Sliwinska, A. Furtak, G. Stochel, K. Urbanska “Efficiency and mechanism of action of Visudyne in photodynamic effect on melanoma cells and tumors”, Book of Abstr. P-17, wykład na zaproszenie organizatorów.

-      Ł. Orzeł, L. Fiedor, G. Stochel Mechanistic studies on metallation and transmetallation of

-      chlorophylls” Book of Abstr. P-08, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      W. Macyk “Photoinduced Electron Transfer between Selected Metal Complexes and Semiconducting Support”, Inorganic Reaction Mechanisms Meeting 2003 (IRMM 2003), 2004, Athens, Grecja, Book of Abstr. L-10,- wykład

 

XXXVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 2004 Kraków, Polska

- D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel „Oddziaływanie cząsteczek aktywnych biologicznie z grupą hemową. Badania metodami chemii kwantowej”.

 

Workshop on Photoinduced Charge Migration, 2004, Wdzydze Kiszewskie

-      K. Szaciłowski „Molecular devices for information storage and processing. A review”, , Book of Abstr. p.8-1, wykład.

 

-      W. Macyk, H. Kisch, G. Stochel, „Heterogenous photocatalysis – photoinduced elektron transfer between metal complexes and semiconducting material”, Workshop on Photoinduced Charge Migration, 2004, Wdzydze Kiszewskie, Book of Abstr.p. 8-4 - wykład.

 

-      P. Mytych, Z. Stasicka, “Photoinduced Electron Transfer Between Chromate(VI) and Environmental Reducers” Workshop on Photoinduced Charge Migration, Wdzydze Kiszewskie, 2004, Book of Abstr. p. 5- 6 – wykład.

 

Workshop on Oxygen activation by Cytochrome P450 and model complexes, 2004, Regensburg, Niemcy

-      M. Wolak, “Kinetic and mechanistic studies on the oxygen activation and hydroxylation of alkenes by cytochrome P450 and its models”, referat.

 

„Advances on High Pressure Research”, 2004, Lozanna, Szwajcaria

-      G. Stochel,Nitric oxide bioinorganic chemistry. High pressure laser photolysis mechanistic study”, Book of Abstr. SL2-06 p. 35.

 

2nd Central European Conference Chemistry towards Biology, 2004, Seggau, Austria

-      G. Stochel “Nitric oxide and metallobiomolecules. Spectroscopic and mechanistic studies”, Book of Abstr. p. 36.

 

Workshop "Progress in Ab Initio Computational Methods for Condensed Matter", 2004, Gif sur Yvette, Francja

-      D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel, “Ab-initio DFT Studies on the Interactions of Selected Biologically Active olecules with Heme Prostetic Group”, Book of Abstr. p.25.

 

32nd Annual Meeting of the American Society for Photobiology, 2004, Seattle, USA

-      A. Jańczyk, W. Macyk, A. Wolnicka-Głubisz, K.Urbańska, G. Stochel, “Photodynamic effect of surface modified titanium dioxide”, Book of Abstr. p. 48.

 

15th International Conference on photochemical conversion and storage of solar energy, 2004, Paryż, Francja

-      W. Macyk, A. Jańczyk, K. Szaciłowski, G. Stochel, “Heterogeneous photocatalysts and logic gates”, Book of Abstr. W-6 P-40.

 

3rd EFCATS School on Catalysis,.2004, Ustroń, Polska

-      M. Menke, G. Stochel, M. Szaleniec, M. Witko, „Ethylbenzene dehydrogenase enzymatic hydroxylation ethylbenzene and its structural analogue“, Book of Abstr. pp. 214-215.

 

XX IUPAC Symposium on Photochemistry, 2004, Granada, Hiszpania

-      A. Jańczyk, W. Macyk, A. Wolnicka-Głubisz, K.Urbańska, G. Stochel, “Studies on photodynamic effect of modified titanium dioxide”, Book of Abstr. P-145.

 

-      P. Kocot, Z. Stasicka, “Photochemical reaction of Fe(III) complexes”, Book of Abstr. P-156.

 

-      P. Cieśla, P. Kocot, P. Mytych, Z. Stasicka, „Photochemistry of transition metal complexes in the environment”, Book of Abstr. P-63.

 

-      P. Mytych, P. Cieśla, Z. Stasicka, “Photoredox processes in the Cr(VI)-Cr(III)-oxalate system”, Book of Abstr. P-219.

 

-      A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, T. Sarna, G. Stochel, L. Fiedor, “New second generation sensitisers for Photodynamic Therapy: A photophysical study of metallochlorophylls”, Book of Abstr. P-80.

 

-      M. Brindell, G. Stochel,  S. Sostero, O. Traverso, „Light –induced reactions of cis- and trans-[RuCl2(DMSO)4] with nucleotides”, Book of Abstr. P-52.

 

46th Crystallographic Meeting, 2004, Wrocław, Polska

-      I. Stawoska, J. Supel, A. Orłów, M. Szaleniec, I. Łakomska, K. Lewiński, G. Stochel, „Identification of anticancer metal complexes binding sites with selected proteins”;, Book of Abstr. p. 133.

 

EuroConference on New Theoretical and Spectroscopical approaches to Inorganic Chemistry Problems, 2004, San Feliu de Guixols, Hiszpania

- K. Szaciłowski, W. Macyk „The PEPS effect: Mechanism and Applications”, Book of Abstr. p. 81.

 

Proc 11th IOSTE Symp, 2004 Lublin

- I. Maciejowska, G. Stopa, C. Gonzalez, P. Gorczyca, A. Kazubski, E. Maia, P. Stepnowski, A. Soel, D. Soevegjarto, N. Valanices, “Chemistry is beautiful, make it safe!”, p. 271.

 

XXXVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 2004, Kraków

- D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel „Oddziaływanie cząsteczek aktywnych biologicznie z grupą hemową. Badania metodami chemii kwantowej”, Book of Abstr.232-233.

 

XX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Wiosna 2004” , 2004, Ślesin

- M. Menke, M. Szaleniec, G. Stochel, M. Witko, „Charakterystyka własciwości katalitycznych degydrogenazy etylobenzenowej”, Book of Abstr. p.51.

 

XLVII Zjazd PTChem i SITPChem , 2004, Wrocław, Polska

- I. Stawoska, J. Supel, K. Lewiński, M. Szaleniec, A. Skoczowski, I. Łakomska G. Stochel;  „Interactions between human serum albumin and anticancer metal complexes”, Book of Abstr. S-08 P048, p. 678.

 

- P. Kocot, Z. Stasicka, “Efekt fotokatalityczny w środowisku naturalnym na przykładzie kompleksów żelaza(III)” Book. of Abstr. S 02-P 020, p. 216.

 

- W. Macyk, A. Jańczyk, G. Stochel, „Półprzewodnikowe fotokatalizatory reakcji uteniania działające w świetle widzialnym i UV”, Book. of Abstr. S 09-P 013, p. 751.

 

- W. Macyk, A. Franke, M. Wolak, A. Jańczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, Ł. Orzeł, K.  Urbańska, G. Stochel, „Fotochemiczna aktywacja małych cząsteczek w układach homogenicznych i heterogenicznych. Aspekty biologiczne, medyczne i środowiskowe”, Book of Abstr. S-08 W010, p. 620, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- A.Chmura, K. Szaciłowski, Z. Stasicka „Reakcje fotochemiczne kompleksu [Fe4S3(NO)7] w obecności S-nukleofili”, Book of Abstr. S-02 W007, p. 185, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- Z. Stasicka „Ocena podręczników szkolnych prowadzona przez Komisje Polskiej Akademii Umiejętności”, Book of Abstr. S-16 W002, p. 1090, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- W. Macyk, K. Szaciłowski „Fotoelektrochemiczne właściwości modyfikowanych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, Book. of Abstr. S 09-P 024, p. 716, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- K. Szaciłowski, W. Macyk „Nowe półprzewodnikowe przełączniki optoelektroniczne”, Book. of Abstr. S 09-P 023, p.715, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- K. Szaciłowski „Chemia w informatyce: Przetwarzanie informacji na poziomie molekularnym”, Book. of Abstr. S 12-P 003, p. 863, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

- P. Mytych, P. Kocot, P. Cieśla, Z. Stasicka „ Fotokataliza homogeniczna w środowisku”, Book of Abstr. S-07 W003, p. 531, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

VI Krajowa Konferencji Sieci Chemii Supramolekularnej, 2004, Krutyń, Polska

-      W. Macyk, K. Szaciłowski „Photoelectrochemistry of semiconducting nanocomposites”, Book of Abstr. p. 25, wykład.

 

-      K. Szaciłowski, W. MacykOptoelectronic switches based on the PEPS effect”, Book of Abstr. p. 9, wykład na zaproszenie organizatorów.

 

-      A. Chmura, K. Szaciłowski, Z. Stasicka, “Photochemistry of the [Fe4S3(NO)7] in the presence of sulfide and aliphatic thiolates”, Book of Abstr. p. 24, wykład.

 

Konferencja dla nauczycieli Krakowa, Kraków, 25.03.2004

-      G. Stopa, „Oznaczenia R i S, oznaczanie odczynników chemicznych i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych”, wykład.

 

Konferencja dla nauczycieli Krakowa, Kraków, 22.10.2004

-      G. Stopa, „Gospodarka odpadami chemicznymi w szkołach”, wykład.

 

II Seminarium Dydaktyki Akademickiej, Kraków, 2004

-      I. Maciejowska. G. Stopa, „Mam Wam coś do przekazania – kształcenie umiejętności prezentacji”, , wykład.

 

Konferencja dla nauczycieli, Gdańsk, 2004

-      G. Stopa, „Zasady postępowania z substancjami chemicznymi w świetle obecnego prawodawstwa”, wykład.

 

Konferencja dla nauczycieli , Kraków, 17.12.2004

-      G. Stopa, „Sposoby prezentacji eksperymentów chemicznych, ograniczenia oraz praktyczne rozwiązywania”, wykład.

Rok 2003

 

Inorganic Reaction mechanisms: Insights into chemical challenges”, Newcastle, Wielka Brytania, 2003

-      G. Stochel „New photosensitizers for photodynamic therapy a mechanistic approach”, Book of Abstr. p.14, referat na zaproszenie.

 

-      A. Drzewiecka-Matuszek, L. Orzeł, A. Skalna, A. Karocki, L. Fiedor, G. Stochel „Metallochlorophylls in photodynamic therapy. Spectroscopic and mechanistic study”, Book of Abstr. P, poster.

 

-      P. Nowak-Śliwińska, K. Urbańska, G. Stochel, „Photodynamic effect and the mechanism of action of selected photosensitizers on melanoma cells”, Book of Abstr. p. 58, poster.

 

-      A. Drzewiecka-Matuszek, L. Orzeł, A. Skalna, A. Karocki, L. Fiedor, G. Stochel „Metallochlorophylls in photodynamic therapy. Spectroscopic and mechanistic study”, Book of Abstr. p.28, poster nagrodzony pierwszą nagrodą.

 

-      P. Nowak-Śliwińska, K. Urbańska, G. Stochel, „Photodynamic effect and the mechanism of action of selected photosensitizers on melanoma cells”, Book of Abstr. p.29, poster.

 

“IX International Symposium on Inorganic Biochemistry: Where to go?” Szklarska Poręba, Polska, 2003

-      A. Wanat-Franke, M. Wolak, G. Stochel, „Nitric Oxide and Metallobiomolecules Kinetic and Mechanistic Study, Book of Abstr. p. 34, referat na zaproszenie.

 

-      Ł. Orzeł, L. Fiedor, G. Stochel, „Investigation into the mechanism of metal exchange in chlorophylls” Book of Abstr. p. 74, poster.

 

-      A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, L. Fiedor, A. Karocki, G. Stochel, “Spectroscopic characteristics of metallochlorophylls”, Book of Abstr. p. 51, poster.

 

10th Congress of the European Society for Photobiology, Wiedeń, Austria, 2003

-      A. Jańczyk, Z. Matuszak, K. Urbańska, A.Wolnicka-Głubisz, A. Chmura, G. Stochel, “Melanoma cells death by NO photogenerated from Roussin’s black salt”, Book of Abstr. p. 105 (P142), poster.

 

-      P. Nowak-Śliwińska, A. Furtak, G. Stochel, K. Urbańska “Efficiency of Visudyne in the photodynamic effect for pigmented melanoma in vitro and in vivo”, Book of Abstr. p. 97 (P094), poster.

 

Zjazd PTCHEM, Lublin, 2003

-      G. Stochel, „Światło i kompleksy metali w medycynie. Teoria i praktyka”, Book of. Abstr.p. referat na zaproszenie.

 

Biophysical Chemistry Conference “Structural characterisation of biomacromolecules and biomolecule assemblies”, 2003, Coventry, Wielka Brytania

-      M. Brindell, G. Stochel,, M.J. Hannon, A. Rodger; “Study of covalent and non-covalent interactions of ruthenium complexes with an oligonucleotide and DNA by MALDI-TOF mass spectrometry, circular dichroism and linear dichroism.” poster.

Rok 2002

 

Inorganic Reaction mechanisms: Insights into chemical challenges”, 2002, Kloster Banz, Niemcy

-      M. Brindell, E. Kuliś, SCK. Elmroth, M. Meus, K. Urbańska, g. Stochel, “Anticancer activity of cis- and trans-[Ru(DMSO)4Cl2 ] in the presence and absence of light”, Book of Abstr. P 12, poster.

 

-      A. Wanat, T. Schneppersieper, G. Stochel, R. van Eldik, “The [Ru(edta)H2O] asefficient scavenger for nitric oxide in aqueous solution”, Book of Abstr. P 9, poster.

 

-      Ł. Orzeł, P.Kocot, K.Hyrc, G.Stochel, “Fluorescent calcium indicators fura-2FF, fluo-3FF and indo—1FF. Spectroscopic properties and ionic selectivity”, Book of Abstr. P 31, poster.

 

-      A. Drzewiecka, A. Skalna, L. Fiedor, A. Karocki, G. Stochel „Central metal effect on triplet states of chlorophylls. A laser photolysis study of metallosubstituted chlorophylls., Book of Abstr. P28, poster.

 

-      A.Wanat, T. Schneppensieper, G.  Stochel, R. van Eldik,  E. Bill, K. Wieghardt, „Kinetics, Mechanism and Spectroscopy of the Reversible Binding of Nitric Oxide to Aquated Iron(II).  An Undergraduate Text Book Reaction Revisited.”, Book of Abstr. P20, poster.

 

-      M. Wolak, R. Van Eldik, G. Stochel, „Kinetic and Spectroscopic Studies on the Interaction of Cobalamin wit Selected NO-Donors”, Book of Abstr. P19, poster.

 

VII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików Chemia, Nauka, Przemysł i Edukacja w XXI wieku, 2002, Poznań, Polska

- I. Maciejowska, M. Frankowicz, G. Stochel, „Kształcenie kadry akademickiej na wydziałach chemicznych. Doświadczenia własne i europejskie”, Book. of Abstr. p. 397, referat.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli nauk przyrodniczych „Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych”, 2002,Toruń, Polska

- I. Maciejowska, M. Frankowicz, G. Stochel, „Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w Europie – od przedszkola po doktorat”, referat.

 

Workshop of COST Action D 10 “Final Evaluation Meetin, 2002, Kraków, Polska

-      A. Wanat, M. Wolak, A. Karocki, J. Oszajca, R. van Eldik, G. Stochel, „High pressure laser flash photolysis as a method of bioinorganic mechanistic studies”, Book of Abstr. p. 57, poster.

 

-      P. Nowak-Śliwińska, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, K. Urbańska, L. Fiedor, G. Stochel, „Photodynamic therapy as a prospective method of cancer treatment”, Book of Abstr. p. 58, poster.

 

-      A. Jańczyk, A. Chmura, Z. Stasicka, K. Urbańska, G. Stochel, „Electrochemical methods of NO detection in aqueous solution and medium cells”, Book of Abstr. p. 59, poster.

 

1st Central European Conference “Chemistry towards Biology”, 2002, Portoroz, Słowenia  

-      A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, L. Fiedor, A. Karocki, G. Stochel , „Metal and solvent effect on triplet state of chlorophylls”, Book of Abstr. p. 120, poster.

 

-      D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, G. Stochel, „Interactions of NO, CO, and O2 with heme prostetic group. Ab- initio DFT theoretical studies”, Book of Abstr. p. 121, poster.

 

-      P. Nowak-Śliwinska, K. Urbanska, G. Stochel, “In vitro efficacy of Photofrin, Indocyanine Green and Merocyanine in photodynamic therapy of melanoma cells”, Book of Abstr. p.107, poster.

 

XLV Zjazd PTCHem, 2002, Kraków

- K. Szaciłowski, A. Wanat, E. Wasielewska, M. Witko, G. Stochel, Z. Stasicka, Reakcje jonu [Fe(CN)5NO]2- z tiolami o znaczeniu biologicznym”,. Book of Abstr. p. 320, poster.

 

- P. Nowak-Śliwińska, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, A. Karocki, K. Urbańska, L. Fiedor, G. Stochel, „Wybrane właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne przykładowych związków o działaniu anty-nowotworowym”, Book of Abstr. p. 863, poster.

 

- Ł. Orzeł, V. Roboam, L. Fiedor, G. Stochel, „Badanie mechanizmu wymiany jonu metalu w chlorifilu a i jego pochodnych”, Book of Abstr. p. 865, poster.

Rok 2001

 

Closing Seminar TEMPUS JEP 12236-97 „TRUCS”, 2001, Kraków, Polska

-      G. Stochel „MSc in Chemistry. New Program” referat.

 

International Conference on Coordination Compounds, 2001, Smolenice, Słowacja

-      G. Stochel, A. Drzewiecka, E. Kuliś, M. Palarczyk, M. Pawelec, A. Wanat, M. Wolak, „Photochemistry and photophysics of coordination compounds in medicine”, Book of Abstr. P.27, referaty na zaproszenie organizatorów.

 

4th High Pressure School on Chemistry, Biology, Materials Science and Techniques, 2001, Warszawa, Polska

-      G. Stochel, „Inorganic Photochemistry and Photophysics at High Pressure”, Book of Abstr. p.27, referaty na zaproszenie organizatorów.

 

-      M. Wolak, A. Zahl, T. Schneppensieper, G. Stochel, R. van Eldik, „Kinetic and spectroscopic studies on the reaction of reduced cobalamin with nitric oxide”, Book of Abstr. C5, poster.

 

-      A. Wanat, Schneppensieper, G. Stochel, R. van Eldik, „High and ambient pressure study on nitric oxide binding to polyaminocarboxylates of iron(II) and ruthenium(III)”, Book of Abstr. C3, poster.

 

COST D10 Workshop, Berlin, 2001, Niemcy

-      G. Stochel, “High pressure laser photolysis and stopped flow study on nitric oxide reactions with biomolecules”, Book of Abstr. p 9, referaty na zaproszenie organizatorów.

 

14th ISPPCC, Veszprem, Węgry, 2001

-      G. Stochel, “Laser Flash Photolysis as a Tool in Elucidating  Mechanism of Nitric Oxide Binding to Metallobiomolecules”, Book of Abstr. p 39, referaty na zaproszenie organizatorów.

 

-      M. Palarczyk, SKC Elmroth, G. Stochel „Reaction of cis- and trans-[Ru(DMSO)4Cl2] with oligonucleotide d(T2GGT2). Effect of light and medium.”, Book of Abstr. p 29 poster.

Rok 2000

 

COST D10 Wokkshop „High Pressure Biotransformations” Budapeszt, Węgry, 2000

-      G. Stochel, „Conventional and high pressure laser photolysis in mechanistic bioinorganic studies”, referat plenarny.

 

Mikrosympozjum Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Spotkanie sprawozdawcze laureatów konkursu FASTKIN, Poznań, Polska, 2000

-  G. Stochel, „Wykorzystanie nanosekundowej fotolizy laserowej w badaniach fotochemii i fotofizyki związków koordynacyjnych”, Book of Abstr. R9, komunikat.

 

- Wanat, T. Shneppensieper, J. Oszajca, A. Karocki, R. van Eldik, G. Stochel, „Laser Flash Photolysis Studies on the Reversible Binding of Nitric Oxide to Selected Iron(II) Chelates”, Book of Abstr. R9, poster.

 

-      M. Wolak, A. Wanat, J. Oszajca, A. Karocki, J. Gdula-Argasińska, R. van Eldik, G. Stochel, „Application of Flash Laser Photolysis Mechanistic Studies of  NO Binding to Biomolecules”, Book of Abstr. R9, poster.

-      Karocki, J. Oszajca, Z. Stasicka, R. van Eldik, G. Stochel, „Spektrometr LKS.60 do nanosekundowej laserowej fotolizy błyskowej. Poszerzone możliwości pomiarowe”, Book of Abstr. R9, poster.

 

XLIII Zjazd PTChem i SITPChem, Łódź, 2000

- G. Stochel, „Medyczne aspekty fotochemii kompleksów metali d-elektronowych. Kinetyka i mechanizmy w roztworach”, Book of Abstr. S3/S9 K10, komunikat.

 

5th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Toulouse, Francja, 2000

-      G. Stochel, R. van Eldik, J. Oszajca, A. Wanat, M. Wolak, A. Karocki, „High and ambient pressure laser photolysis in bioinorganic mechanistic studies”, poster.

 

-      M. Wolak, A. Karocki, R. van Eldik, G. Stochel, „Kinetics and mechanism of the fast interaction of vitamin B12r with nitric oxide in aqueous medium”, poster.

 

-      A.Wanat, L. E. Laverman, J. Oszajca, G. Stochel, P. Ford, R. van Eldik, „Mechanistic studies on the reversible binding of nitric oxide to metmyoglobin”, poster.

 

5th Symposium on Free Radicals in Biology and Medicine, Łódź., Polska, 2000

-      Drzewiecka, A. Ratuszna, J. Habdas, Z. Matuszak, K. Urbańska, J. Oszajca, G. Stochel, M. Pineiro, L.G. Arnaut, „Porphyrin-Dimer as a New Potent Hydrophobic Sensitizes for PDT”, , Book of Absr. p. 116, poster.

 

-      K. Urbańska, J. Oszajca, P. Nowak, Z. Matuszak, G. Stochel, „Indocyanine green as a perspective PDT dye for melanoma cells”, Book of Abstr. str. 250, poster.

 

Photobiophysics in Technology and Medicine, Poznań, Polska, 2000

-      Drzewiecka, P. Nowak, A. Ratuszna, J. Habdas, Z. Matuszak, K. Urbańska, J. Oszajca, M. Pineiro, L.G. Arnaut, G. Stochel, „New Potential Sensitizers for PDT”, Book of Abstr. P18, poster.

 

 

European High Pressure Research Group Workshop, Kloster Banz, Niemcy, 2000

-      Wanat, L. E. Laverman, J. Oszajca, G. Stochel, P. Ford, R. van Eldik, „Mechanistic studies on the reversible binding of nitric oxide to metmyoglobin”, Book of Abstr. p. 45 P04, poster.

-      M. Wolak, A. Karocki, R. van Eldik, G. Stochel, “Effects of pressure on the reaction of vitamin B12r with nitric oxide”, Book of Abstr. p. 64 P22, poster.

 

Photophysics and Photochemistry 2000 Conference, Oeiras, Portugalia, 2000,

-      Wanat, M. Wolak, T. Schneppensieper, A. Karocki, J. Oszajca, R.van Eldik, G. Stochel, „High pressure Laser Flash Photolysis Study on Nitric Oxide Binding to Fe and Co Complexes, Book of Abstr. P99, poster.