Rozprawy doktorskie

W trakcie realizacji

„Oddziaływania metal - białko a choroby molekularne”

Autor: mgr Iwona Stawoska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Właściwości fotochemiczne i fotofizyczne oraz zastosowanie nowych rozpuszczalnych w wodzie fotosensybilizatorów tetrapirolowych w terapii fotodynamicznej”

Autor: mgr Janusz Dąbrowski

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Mechanizmy dezaktywacji stanów wzbudzonych półprzewodników szerokopasmowych”

Autor: mgr Joanna Kuncewicz

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Wykorzystanie fotosensybilizatorów 3-ciej generacji w fotodynamicznej inaktywacji mikroorganizmów”

Autor: mgr Przemysław Łabuz

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Badanie oddziaływań wybranych biocząsteczek z (nano)materiałami półprzewodnikowymi”

Autor: mgr Sylwia Gawęda

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Poszukiwanie efektu przełączenia fotoprądu w półprzewodnikach szerokopasmowych”

Autor: mgr Agnieszka Podborska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Spektroskopowe badania zmodyfikowanych chlorofili”

Autor: mgr Anna Susz

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Generowanie tlenu singletowego na powierzchni nanokrystalicznych fotokatalizatorów heterogenicznych”

Autor: mgr Marta Buchalska

Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski

 

Zrealizowane

 

Rok 2007

„Modyfikowane fotokatalizatory heterogeniczne reakcji utleniania. Aspekty biomedyczne”

Autor: mgr Agnieszka Jańczyk

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 
Rok 2006

 

Selected porphyrin and cyanine photosensitizers In PDT of melanoma malignum and novel optical sensors for tissular pO2 measurement

Autor: dr Patrycja Nowak-Śliwińska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

“Fotochemia wybranych nitrozylowych klasterów żelazowo-siarkowych”

Autor: dr Antonina Chmura

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Modyfikacje właściwości chlorofili poprzez sterowanie oddziaływaniami jon metalu-pierścień makrocykliczne”

Autor: dr Agnieszka Skalna

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Kinetyka i mechanizmy wymiany jonów metali w chlorofilach i bakteriochlorofilach

Autor: dr Łukasz Orzeł

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Fotochemiczne przemiany związków żelaza(III) w środowisku naturalnym na przekładzie kompleksu z EDTA”

Autor: dr Przemysław Kocot

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Rok 2005

 

Fotoredukcja chromu(VI) w obecności reduktorów organicznych występujących środowisku naturalnym”

Autor: dr Piotr Mytych

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

„Rola procesów fotoredoksowych związków chromu(III) w obiegu chromu w środowisku”

Autor: dr Paweł Cieśla

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Rok 2004

 

„Mechanistyczne badania termicznych i fotochemicznych reakcji wybranych kompleksów Ru(II) i Pt(II) z oligonukleotydami w kontekście ich zastosowania w terapii antynowotworowej

Autor: dr Małgorzata Brindell

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Rok 2003

 

“Mechanistic studies on the reactivity of aquacobalamin and reduced cobalamin toward NO and selected NO-donors”

Autor: dr M. Wolak

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Rok 2001

 

”Kinetics and mechanism of nitric oxide donation and binding in model systems of biological relevance” praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Chemii UJ oraz wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP za najlepszą pracę doktorską, (2002)

Autor: dr Alicja Wanat

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Rok 2000

 

 „Nowe aspekty procesów zachodzących w układzie [Fe(CN)5-NO]2- - tiol

Autor: dr Konrad Szaciłowski

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Rok 1999

 

„Zastosowanie pentacyjanowych kompleksów żelaza(II) i (III) w konwersji tlenków azotu do molekularnego azotu w reakcji z amoniakiem”

Autor: dr Iwona Maciejowska

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

„Procesy przeniesienia elektronu w układach zawierających  mioglobinę i cyjanowe kompleksy żelaza. Badania kinetyczne i mechanistyczne”

Autor: dr Elwira Ilkowska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel