Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiegooraz
Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego

zapraszają wszystkich zainteresowanych
(wykładowców akademickich, doktorantów, studentów) do udziału w jednodniowym mikrosympozjum:
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W DYDAKTYCE CHEMII
NA POZIOMIE SZKOŁY WYŻSZEJ

Rejestracja

Program naukowy

Książka streszczeń

Opłaty

Aria

Kontakt


Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami wykorzystującymi technologie informatyczne w nauczaniu studentów, pomiędzy dydaktykami chemii a nauczycielami akademickimi.

Termin:18.06.2007  godz. 9.30 17.00

Miejsce: budynek Wydziału Chemii UJ przy ul. Ingardena 3 w Krakowie, Sala Wschodnia (15)

Planowany zakres tematyczny:
  • technologie wspomagające proces oceniania(testy, egzaminy, Echem test),
  • laboratoria wspomagane komputerowo(zarówno przy zapoznawaniu studentów z tematyką ćwiczeń, aparaturą, jak i przy pisaniu i ocenianiu sprawozdań),
  • materiały multimedialne przeznaczone do korzystania w domu dla studentów studiów dziennych- zarówno przykłady, jak i zasady ich tworzenia,
  • ICT na seminariach(prezentacje multimedialne studentów; czy studenckie fora dyskusyjne na tematy naukowe zdają egzamin?),
  • krytyczne spojrzenie na prezentacje multimedialne wykładowców i ich skuteczność w nauczaniu chemii,
  • formy i zasady przygotowania studentów do korzystania z technologii informatycznych w uczeniu się chemii,
  • portaleułatwiające prowadzącym zajęcia komunikację ze studentem,
  • ICT w kształceniu studentów studiów zaocznych i nauczycieli.
Zapraszamy także do zgłaszania innych, pokrewnych tematów.

Przewidywane są prezentacje w formiekomunikatów ustnych, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń, także w formie sesji posterowej.
 

prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Prodziekan ds. kształcenia i integracji europejskiej
Wydziału Chemii UJ
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
uj             ptchem