POIG.01.01.02-00-069/09, Priorytet 1.1.2.
Śródbłonek naczyniowy w rozwoju i leczeniu chorób cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym
kierownik 2 zadań: Małgorzata Barańska, wykonawcy 2 zadań: Katarzyna Chruszcz-Lipska, Agnieszka Kaczor, Kamilla Małek
Kwota 62 mln


Projekt badawczy przeznaczony jest na badania oceniające wpływ związków chemicznych na śródbłonek, śródbłonkowe komórki progenitorowe, oraz na ścianę naczynia z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania, jak również badania potencjału terapeutycznego badanych związków, badania analityczne (bioanaliza), farmakokinetyczne i w końcu wstępne badania kliniczne oceniające wpływ leków na czynność śródbłonka u ludzi. Farmakoterapia śródbłonka - czyli wysoce wyspecjalizowanej wyściółki naczyń krwionośnych stanowi bowiem innowacyjne podejście do leczenia wielu chorób cywilizacyjnych m.in. związanych z miażdżycą, cukrzycą, nowotworami, zapaleniem wątroby i chorobami neurodegeneracyjnymi. Dalekosiężnym celem jest dążenie, aby JCET stało się wiodącym ośrodkiem innowacyjnej farmakologii śródbłonka i naczyń krwionośnych w Europie.
W ramach projektu nasz Zespół będzie realizował 2 zadania badawcze:
- Opracowanie metodyki oceny fenotypu zapalenia śródbłonka z wykorzystaniem metod mapowania ramanowskiego i obrazowania w spektroskopii absorpcyjnej IR, czyli
 - spektroskopowa charakterystyka związków referencyjnych występujących w śródbłonku
 - ocena rozwoju dysfunkcji śródbłonka naczyniowego
 - ocena działania leków na śródbłonek i ścianę naczyniową
- Charakterystyka chemiczna nowych związków chemicznych w oparciu o nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej, czyli
 - badania oscylacyjne związków referencyjnych (metylo-nikotynamid i jego pochodne)
 - charakterystyka ramanowska związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym – wpływ środowiska biochemicznego na strukturę molekularną leku
 - chiralność związku chemicznego a jego aktywność farmakologiczna