Grant inwestycyjny 5662/IA/158/2008 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Utworzenie laboratorium do mikroanalizy związków bioaktywnych
Wnioskodawca i wykonawca: Małgorzata Barańska
Kwota 1,6 mln


Zakup inwestycyjny obejmuje nowoczesne spektrometry wraz z wyposażeniem, których nie posiada jeszcze żaden ośrodek naukowy w Polsce.
- Spektrometr FT-IR (Varian) z mikroskopem (model UMA 600) i przystawkami do obrazowania (ATR, transmisyjną i refleksyjną)
- Spektrometr FT-Raman (Bruker) z mikroskopem (RamscopeIII) i przystawką do mapowania
Biorąc pod uwagę obecnie posiadaną oraz wnioskowaną aparaturę można stwierdzić z całą stanowczością, że w zakresie badań strukturalnych związków bioaktywnych Wydział Chemii UJ stanie się wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, a także będzie doskonale przygotowany do współpracy międzynarodowej.