Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz studentów kierunków Chemia i Ochrona Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego na Zjazd Absolwentów, połączony z tradycyjnym Balem Absolwenta.

Zjazd rozpocznie się w dniu 25 maja 2013 r.
o godz. 11.00
na Wydziale Chemii UJ,
ul. Ingardena 3.Chętnych do udziału w Zjeździe uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub o kontakt z organizatorami e-mail: zjazd@chemia.uj.edu.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 maja 2013 r..

Udział w Zjeździe Absolwentów jest bezpłatny, natomiast Koleżanki i Koledzy pragnący wziąć udział w Balu Absolwenta, proszeni są o przesłanie opłaty w wysokości:
   80 zł - Wpłata w terminie do 20 kwietnia 2013 r.
100 zł - Wpłata w terminie do 11 maja 2013 r.

na konto Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego:

PKO S. A. oddział w Krakowie
18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
z dopiskiem: "Zjazd Absolwentów 2013 r."

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o Zjeździe wśród Koleżanek i Kolegów absolwentów Chemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: zjazd@chemia.uj.edu.pl