powrót

Zespół Chemii PolimerówKierownik zespołu:

dr hab. Ewa Witek 

 

Członkowie zespołu

 
dr Piotr Łątka

Podstawowe informacje

 

 Główne Kierunki Badań
  Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna, jak również aplikacyjna polimerów hydrofilowych: rozpuszczalnych w wodzie (flokulanty, dysperganty, zagęszczacze, środki wiążące); hydrożeli oraz kompleksów interpolimerowych.

Stosowana Specyficzna Aparatura Badawcza
 1. Ultrawirówka analityczna MOM 3810, skomputeryzowana, przystosowana do pracy „on line”.
 2. Fotogoniodyfuzometr „Sofica” 1200 do statycznego rozpraszania światła.
 3. Rotametr „Haake” RV 20 typu „low shear” do badań reologicznych.
 4. Wiskozymetr kapilarny „Schott” komputerowo programowany.
 5. Titrator „Schott” komputerowo programowany.
 6. Osmometry typu „Knauer”: vapour pressure, membranowy, kriometr.

Bieżąca Współpraca z Badawczym Zapleczem Przemysłu
 1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu (dot: hydrożeli polimerowych, emulgatorów oraz polimerowych koloidów ochronnych).
 2. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazu w Krakowie (dot.: polimerów rozpuszczalnych w wodzie do płuczek wiertniczych).
 3. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (dot.: polimerowych środków pomocniczych dla flotacji rud).

Wybrane Publikacje
 1. E. Bortel, A. Kochanowski, E. Witek: „Water soluble polymers with styrenosulfonic and maleic acid units in the backbone”, Macromol. Chem. a. Phys. 195, 2611 (1994).
 2. E. Bortel, A. Kochanowski, E. Witek: „Role of solvent in the heterophase copolymerization of maleic anhydride with winyl isobutyl ether”, J. Macromolecular Sci.: A32, 73 (1995).
 3. E. Bortel, A. Kochanowski, E. Witek, W. Ryś, „Polymerization initiated by the system triethanolamine/hydrogen sulfite with and without the cooperation of hydrogen peroxide."Polymerization of acrylamide”, J. Macromolecular Sci., A32, 1197 (1995).
 4. S. Schliek, E. Bortel, K. Dyrek, „Catalysis on polymer supports”, Chimica Polymerica, 47, 1 (1966).
 5. E. Bortel, A. Kochanowski, S. Kudła, E. Witek, „Free radical polymerization in aqueous solution of acrylic acid mediated by nitroxides from NaNO2”, J. Macromolecular Science, A34, 404 (1998).
 6. D. Bielewicz, Ł. Kraj, E. Bortel, E. Witek, „New water-soluble polymer for drilling fluids”. Soc. Petroleum Eng., 50790 (1999).
 7. E. Bortel, „Chemistry of foundry sand resins and cosequences for recycling”, Environment Protection Engineering, 25, 91 (1999).
 8. E. Witek, A. Kochanowski, E. Bortel, „On the reaction of glycidol with secondary amine, Macromol. Rapid Com., przyjęto do druku.

Podręczniki, Opracowania Monograficzne
 1. E. Bortel, H. Konieczny, „Zarys technologii chemicznej”, PWN, Warszawa 1992.
 2. E. Bortel, „Wprowadzenie do chemii polimerów” Wydawnictwo UJ, Kraków 1994.
 3. E. Bortel, „Synthetic water-soluble resins” w Handbook of Thermoplastics (O. Olabishi ed.), Marcell Dekker, New York, 1997.
 4. D. Bielewicz, E. Bortel, „Polimery dla płuczek wiertniczych”, Wydawnictwo AGH, Kraków w druku.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-10-09 13:47:02
   

strona główna Wydziału Chemii