Witamy na stronie Zespołu Chemii Koordynacyjnej

Fotografia
      zespołowa

Zespól Chemii Koordynacyjnej prowadzi badania związane ze kompleksami metali w jak najszerszym ujęciu tego słowa oraz z wykorzystaniem różnorodnych technik eksperymentalnych i metod teoretycznych.


[research impression]

Badania koncentrują się wokół syntezy nowych połączeń koordynacyjnych o potencjalnie interesujących właściowościach, ich charakterystyki fizykochemicznej (struktura, spektoskopia, elektrochemia), wyjaśniania mechanizmów reakcji z udziałem centrów metali przejściowych, jak również zrozumienia ich struktury elektronowej w oparciu o obliczenia kwantowo-chemiczne korelowane z eksperymentem. Więcej informacji.