O zespole Członkowie zespołu Badania Aparatura Publikacje i konferencje

O zespole


Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych jest częścią Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zespół powstał w roku 1979 i początkowo zajmował się badaniami luminescencji związków organicznych. Obecna tematyka badań i bieżące projekty podane są na stronie Badania.

Kierownik zespołu:

Prof. dr hab. Jan Najbar
e-mail: najbar (at) chemia uj edu pl
tel.: (12)6632249

Adres:

Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków