back

Department of Chemical Education

 

 

department members

 

Joanna Hetmańczyk, Dr habil, PhD

 

Elżbieta Szostak, Dr habil, PhD

 

Paweł Broś, PhD

 

Iwona Maciejowska, PhD

 

Ewa Odrowąż, PhD

 

Małgorzata Krzeczkowska, PhD

 

Paweł Bernard, PhD

 

Lidia Michalska, Msc

basic information

 

 Research

Didactics of chemistry, didactics of environment protection, history of chemistry

Actual research projects:

Preparation and verification of curricula, screenplay of school meetings, auxiliary materials and didactic aids for science teaching at primary school and chemistry in lower secondary school, upper secondary school and at university level

Selected Papers
1. Z.Kluz, M.Poźniczek: „Chemia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.”, WSiP, Warszawa 2002, 264 strony, arkuszy drukarskich 33/8.

2. M.Poźniczek, Z.Kluz, E. Odrowąż: „Chemia. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.”, WSiP, Warszawa 2002, 143 strony, arkuszy wydawniczych 9, numer dopuszczenia przez MENiS DOKS-4015-33/02.

3. Z.Kluz, M.Krzeczkowska, M.Knap, M.Poźniczek: „Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Płyta CD do poradnika dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum” WSiP, Warszawa 2002, 120 stron A4.

4. M.Poźniczek, Z.Kluz, E.Odrowąż: „Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym – poziom rozszerzony.”, Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, Kraków 2002, 56 stron, numer dopuszczenia przez MENiS DKOS-4015-145/02.

5.I.Marciniec, Z.Kluz, M.Poźniczek, H.Wojciechowska: „Zeszyt ćwiczeń z przyrody. Klasa IV”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, 91 stron.

6. E. Korzeniak, I.Marciniec, Z.Kluz, M.Poźniczek, H.Wojciechowska: „Zeszyt ćwiczeń z przyrody. Klasa V”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, 83 strony.

7. E. Korzeniak, Z.Kluz, M.Poźniczek, H.Wojciechowska: „Zeszyt ćwiczeń z przyrody. Klasa VI”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, 85 stron.

8. K.Łopata: Encyklopedia powszechna tom I-VIII. Hasła: biogramy chemików i niechemików ale noblistów z zakresu chemii, Kluszczyński, Kraków 2002.

9. K. Łopata, K.Skrok: Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum do cykli edukacyjnych „Chemia w gimnazjum” oraz „Chemia i my”, WSiP, Warszawa 2002, 69 stron A4.

10. Z.Kluz, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż, M.Poźniczek: „Przedmiotowy system oceniania z chemii dla liceum”, WSiP, Warszawa, 64 strony A4.

11.I.Maciejowska, Z. Stasicka, Catalytic Cycle of NOx Conversion Based on Pentacyanoferrate Complex, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Chemistry, Vol 50, No 1, 2002, 69-78.

12. M.Poźniczek: Konkurs Wiedzy Chemicznej jako forma popularyzacji chemii, Niedziałki 3, 2002, str. 45-46.

13. Z.Kluz: Jedna z koncepcji nauczania chemii w zreformowanym liceum ogolnokształcącym, Niedziałki 4, 2002, str. 61-65.

14. M.Krzeczkowska: Dydaktyka przyrody – nowa forma zajęć dla studentów chemii, Niedziałki 4, 2002, str. 70-72.

15. E.Odrowąż: Analiza chemiczna w szkolnym laboratorium, Niedziałki 4, 2002, str. 72-75.

16.P.Broś, M.Bryk: Wędrówka w krainę przyrody – prezentacje komputerowe wspomagajace proces nauczania przyrody”, Niedziałki 5, 2002, str. 99-100.

17.Z.Kluz, M.Poźniczek: Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym (w liceum ogólnokształcącym, liceach profilowanych i technikach), Chemia w Szkole 2, 2002, str. 5-14.

18.K. Łopata: Scenariusze zajęć z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, Aura 11, 2002, Dodatek do Aury 11, 2002 nr 10, str. 5-8; Dodatek do Aury 11, 2002 nr 11, str. 1-2.

19. I.Maciejowska, “Kamyk do dydaktycznego ogródka wyższych uczelni”, Orbital, 5, 2002, 205- 208

20.I.Maciejowska, “Chemia środowiska – czy ona w ogóle istnieje?”, Orbital, 2, 2002, 62-63

21. S.Witkowski, K.Miga, I.Maciejowska, Współpraca Wydziału Chemii UJ z PPG oraz OPEL Polska na przykładzie kursu „Zarządzanie w praktyce”, Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, 269 – 272.

22.I.Maciejowska, Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych na lekcjach chemii, Chemia w Szkole, 2003(244)

23.I.Maciejowska, Zagadka śmierci pani Pritchard – konspekt lekcji chemii, Chemia w Szkole, 2003(245)

24.I. Maciejowska, B. Buszewski, Raport of the Federation of European Chemical Societies (FECS), Division of Chemistry and the Environment Rome, 10-12 January, 2002, Polish Journal of Environmental Studies, Vol 11, No 4, 2002, 449 – 450

25.A. Szpilska, Z.Kluz, M.Poźniczek, H.Wojciechowska: Teaching Natural Science in Primary School in Poland, TEMPUS SEMINAR – Interdisciplinary education – challenge of 21st century, p. 33-35.

26.M.Poźniczek, Z.Kluz, E.Odrowąż: Curriculum of the Interfaculty Postgraduate study for science teachers, TEMPUS SEMINAR – Interdisciplinary education – challenge of 21st century, p. 87-88.

27.I. Maciejowska: Active learning/ activating teaching – suggested approach for interdisciplinary education at school, TEMPUS SEMINAR – Interdisciplinary education – challenge of 21st century, p. 124-127.

28.Z. Kluz, M.M. Poźniczek, Chemia w nowym systemie szkolnym, Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, UMK, Pracownia Dydaktyki Chemii, Toruń, 2002, str. 72 – 74

29.M. M. Poźniczek, Z. Kluz, Czasopisma popularnonaukowe pomocą dla nauczycieli chemii i przyrody, Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, UMK, Pracownia Dydaktyki Chemii, Toruń, 2002, str. 117 – 118

30.M. M. Poźniczek, Z. Kluz, Przyroda nowy przedmiot w szkole podstawowej, Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, UMK, Pracownia Dydaktyki Chemii, Toruń, 2002, str. 119 – 120

31.I. Maciejowska, M. Frankowicz, G. Stochel, Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w Europie – od przedszkola po doktorat, Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, UMK, Pracownia Dydaktyki Chemii, Toruń, 2002, str. 84 - 87

32.I.Maciejowska, M.Frankowicz, G. Stochel, Development of Transferable Skills in the Framework of Chemical Education, Proceedings ICASE World Conference, Penang 2003, 332-337

33.M.Frankowicz, I. Maciejowska, Science Teaching and the „Art. of Complexity” , Proceedings ICASE World Conference, Penang 2003, 338-341

34.R.Wietecha, J.Mania, M.Woźniakiewicz, K.Madej, I.Maciejowska, Is this Last Will Fraudulent?- an Experiment for the Forensic Chemistry Course for Undergraduate Students, Forensic Science International, Vol. 136 Suppl.1, Sept. 2003, 181-182

35.M.Frankowicz, I. Maciejowska, Wykorzystanie Internetu w edukacji, badaniach naukowych i zarządzaniu informacją. Doświadczenia europejskie i polskie (na przykładzie Wydziału Chemii UJ), Edukacja na Odległość. red. M.Kocój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003,40-45

36.I.Maciejowska – głos w dyskusji, Kierunki kształcenia i standardy nauczania w polskim szkolnictwie wyższym, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, 51-53

37.Z.Kluz, M.M.Poźniczek: Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2003

38.Z.Kluz, M.M.Poźniczek:Koncepcja nauczania chemii w zreformowanym liceum ogólnokształcącym - kanon podstawowy [w:] Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pod red.R.Gmocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003,63-68.

39.E.Odrowąż: Świat reakcji chemicznych - lekcja powtórzeniowa, Chemia w Szkole, 2003(247), 214-215

40.Z.Kluz, M.Poźniczek, E.Odrowąż: „Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym – poziom rozszerzony”, Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2003, 76 stron

41.Z.Kluz, M.M.Poźniczek, E.Odrowąż, L.Michalska, P.Broś: The use of Single and Compound Transparency, Didactics of Science and Technical Subjects, Vol.2, 2003, p.23-48

42.E.Odrowąż, J.Mistarz, Rozwój pojęć i teorii chemicznych, Niedziałki 5, 203, str. 82-86

43.Z.Kluz, M.M.Poźniczek, Integracja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Niedziałki 5, 203, str. 86-89

44.E.Odrowąż, Linus Carl Pauling – twórca skali elektroujemności, Niedziałki 5,203,str.93–94

45.E.Odrowąż: Świat reakcji chemicznych - lekcja powtórzeniowa, Chemia w Szkole, 2003(247), str. 214-215

46.Z.Kluz,M.Krzeczkowska, E.Odrowąż, M.M.Poźniczek: Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z chemii. Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowy, WSiP, Warszawa 2004

47. M.M.Poźniczek, Z.Kluz, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż: Przedmiotowy system oceniania.Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowy, WSiP, Warszawa 2004

48. I.Maciejowska: Jak uczniów klas humanistycznych można zainteresować chemią, Chemia w Szkole,3, 2004, 23-27

49. E.Odrowąż, J.Mistarz: Rozwój pojęć i teorii chemicznych. Cząstki elementarne i zjawisko promieniotwórczości (część II), Niedziałki,1, 2004

50.E.Odrowąż, J.Mistarz: Rozwój pojęć i teorii chemicznych. Wprowadzenie informacji o budowie atomu na poszczególnych etapach edukacyjnych (część III), Niedziałki,2, 2004

51.M.Krzeczkowska: Dlaczego jedzenie nam smakuje? Biologia w Szkole,3,2004,137-142

52.K.Szczupiał, P.Broś, M.Poźniczek, Z.Kluz: Multimedia tools in teaching chemistry in polish secondary schools, Sbornik prednasek, Informacni technologie ve vyuce chemie, Univerzita Hradec Kralove, GAUDEAMUS 2004

53.I.Maciejowska: Chemistry is wonderful - make it safe, Science Education International, Vol. 15, No.2, 2004, p.171-173

Selected oral presentations or posters from 2002 roku:

1. I.Maciejowska, M.Frankowicz, A.Juszkiewicz, Environmental chemistry – a view from South Poland, Environmental Chemistry Education in Europe 1stworkshop, FECS Division of Chemistry and the Environment Subcommittee on Education in Environmental Chemistry, Rome, 10-12.012002, referat (bez książki abstraktów)

2. I.Maciejowska and V.Krsmanovic, Outside sources of didactic tools for active methods of chemical education, 3rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, Bucharest, Rumunia, 22-25.09.2002, komunikat, Book of Abstracts, Volume I p.87

3. I.Maciejowska, Faculty Careers Office – a short presentation on introducing students to labour market at the Faculty of Chemistry, The 1st European Conference of the Comenius Project SAB-MTW: School and Business – Making Transition Work, Kraków, 25-27.08.2002, komunikat

4.Z. Kluz, M.M. Poźniczek, Nowa koncepcja nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych, Materiały Zjazdowe str. 985

5.M.M. Poźniczek, Z. Kluz, Historia nauczania chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Materiały Zjazdowe str.989

6.P. Broś, M. Bryk, M.M. Poźniczek, Wędrówka w krainę przyrody – prezentacje elektroniczne wspomagajace proces nauczania przyrody, Materiały Zjazdowe, str. 994

7.M. Krzeczkowska, L. Michalska, Wędrówka w krainę przyrody – gry dydaktyczne wspomagające nauczanie przyrody w szkole podstawowej, Materiały Zjazdowe, str.1002

8.M. Krzeczkowska, E. Odrowąż, Z. Kluz, M.M. Poźniczek, Dydaktyka przyrody – nowa forma zajęć prowadzonych przez pracowników ZMNCh UJ, Materiały Zjazdowe str.1003

9.E. Odrowąż, D. Knapek, Chemia analityczna na zajęciach pozalekcyjnych, Materiały Zjazdowe, str.1005

10.E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, Z. Kluz, M.M. Poźniczek, Przygotowanie studentów i absolwentów chemii do nauczania przyrody, Materiały Zjazdowe, str. 1006

11.I. Maciejowska, G. Stochel, Umiejętności ponadprzedmiotowe w kształceniu chemicznym. Dlaczego? Po co? Jak?, Materiały zjazdowe str.1004

12.K. Łopata, I. Maciejowska, K. Mrózek, G. Stopa, Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej realizowanej na lekcjach chemii, Materiały zjazdowe str. 1034

13.Z. Kluz, M.m. Poźniczek, Chemia w nowym systemie szkolnym, Materiały zjazdowe, str. 72

14.I. Maciejowska, M. Frankowicz, G. Stochel, Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w Europie – od przedszkola do doktoratu, Materiały zjazdowe, str. 84

15.M.M. Poźniczek, Z. Kluz, Czasopisma popularnonaukowe pomocą dla nauczycieli chemii, Materiały zjazdowe, str. 117

16.M.M. Poźniczek, Z. Kluz, Przyroda nowy przedmiot w szkole podstawowej, Materiały Zjazdowe str. 119

17. M. Frankowicz, I. Maciejowska, Wykorzystanie Internetu w Edukacji, Badaniach Naukowych i Zarządzaniu Informacją na Wydziałach Chemicznych: Doświadczenia Europejskie i Polskie, VIII Międzynarodowa Konferencja naukowa: Edukacja na Odległość dla Społeczeństwa Informacyjnego, 3-4.06.2002, Kraków, referat

18.I. Maciejowska, M. Frankowicz, G,. Stochel, Kształcenie Kadry akademickiej na Wydziałach Chemicznych. Doświadczenia własne i europejskie. VII Środowiskowa Konferencja Naukowa chemików CHEMIA, NAUKA< PRZEMYSŁ I EDUKACJA W XXI WIEKU, Poznań, 10 – 12.06. 2002

19.M.M. Poźniczek, Konkursy przedmiotowe jako forma promocji nauk przyrodniczych, Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody, Kraków 19.04.2002,komunikat

20.Z.Kluz, M.M. Poźniczek: Jedna z koncepcji nauczania chemii w LO, Sesja Naukowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody, Kraków 15.11.2002, komunikat

21.K. Łopata – wykład: Przygotowanie gimnazjalistów z chemii do egzaminu matematyczno-przyrodniczego. Organizator: WSiP, Warszawa 29.09.2002 (40 nauczycieli)

22.Z. Kluz – wykład: Nauczanie chemii w LO – kanon podstawowy. Organizator: WSiP, Warszawa 28.09.2002, 40 nauczycieli.

23.M.M. Poźniczek – wykład: Materiały pomocnicze do nauczania chemii w LO – kanon podstawowy. Organizator: WSiP, Warszawa

24.I.Maciejowska, W czym biura karier mogą służyć wydziałom chemicznym?, konferencja CHEMIA-03, Krynica, 25- 28.06.2003, komunikat

25.A.Drzewiecka-Matuszek, T.Dyląg, A.Sklana, I.Stawoska, I. Maciejowska, Open Your Mind – the First Step to Nobel Prize, Variety in Chemistry Education, Dublin, 31.08-02.09.2003, poster

26.M.Brindell, M.Meres, P.Nowak-Śliwińska, I. Maciejowska, Three ways of preventing students from falling asleep during classes, Variety in Chemistry Education, Dublin, 31.08-02.09.2003, poster

27.I.Maciejowska, PhD Students as Academic Teachers. How We Can Help Them?, Variety in Chemistry Education, Dublin, 31.08-02.09.2003, komunikat

28.K.Łopata, B.Kolak-Ślęzak: Propozycja programu edukacji ekologicznej w gimnazjum, X Ogolnopolski Zjazd PSNPP, Toruń 12-14.09.2003, plakat

29. A.Szpilska, Z.Kluz, M.M.Poźniczek: Koncepcja nauczania przyrody w szkole podstawowej, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, Komunikat, Materiały Zjazdowe, str. 145

30.M.Krzeczkowska: Modele w nauczaniu przyrody, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, komunikat, Materiały Zjazdowe, str. 125

31.Z.Kluz, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż, M.M.Poźniczek: Ocenianie uczniów jako integralna część procesu dydaktycznego, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, wykład, Materiały Zjazdowe, str.45

32. M.M.Poźniczek, Z.Kluz: Zasada naukowości w nauczaniu chemii, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, wykład, Materiały Zjazdowe, str. 61

33.Z.Kluz, M.M.Poźniczek, E.Odrowąż: Możliwości jest wiele, czyli jak można realizować nauczanie chemii w liceum ogólnokształcącym, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, komunikat, Materiały Zjazdowe, str.111

34.P.Broś,M.M.Poźniczek,K.Szczupał: Animacje komputerowe wspomagające nauczanie chemii w liceum ogólnokształcącym - zakres rozszerzony, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, komunikat, Materiały Zjazdowe, str.78

35.I.Maciejowska: Od badań ankietowych po Harry,ego Pottera czyli słów parę o nauczaniu chemii w klasach humanistycznych, XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca, komunikat, Materiały Zjazdowe, str. 134

36.Z.Kluz, M.M.Poźniczek: Koncepcja realizacji zagadnień z chemii ogólnej w liceum ogólnokształcącym, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, komunikat, Materiały Zjazdowe str. 1057

37.P.Broś, M.M.Poźniczek, K.Szczupał: Program multimedialny wspomagający nauczanie chemii w liceum ogólnokształcącym,XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, komunikat, Materiały Zjazdowe str. 1058

38.M.M.Poźniczek,Z.Kluz: Gdzie się kończy korelacja a zaczyna integracja?XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, komunikat, Materiały Zjazdowe str. 1066

39.E.Odrowąż, Z.Kluz, M.M.Poźniczek, J.Mistarz: Właściwości biopierwiastków - powtórzenie wiadomości z chemii nieorganicznej, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, komunikat, Materiały Zjazdowe str. 1069

40.M.Krzeczkowska: Smak a edukacja przyrodnicza, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, komunikat, Materiały Zjazdowe str. 1072

41.M.Kanas, B.Sobesto: Związki koordynacyjne w procesie nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin, 15-18 września 2003, plakat, Materiały Zjazdowe str. 1085

42.A.Drzewiecka-Matuszek, T.Dyląg, A.Skalna, I.Stawoska, I. Maciejowska, Open Your Mind - the First Step to Nobel Prize, Variety in Chemistry Education, Dublin, 31.08-02.09.2003

43.M.Brindell, M.Meres, P.Nowak-Śliwińska, I. Maciejowska, Three ways of preventing students from falling asleep during classes, Variety in Chemistry Education, Dublin, 31.08-02.09.2003

44.K.Łopata: Propozycja programu edukacji ekologicznej w gimnazjum, X Ogólnopolski Zjazd PSNPP, Toruń, 12-14.09.2003

45.M. Krzeczkowska: Środki dydaktyczne w praktyce szkolnej, Warsztaty dla Nauczycieli w ramach VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informatyczne przygotowanie nauczycieli” – Kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych AP im. KEN w Krakowie, 23-25.10.2003 Kraków

46.K.Łopata: Zajęcia pozalekcyjne. Warsztaty dla Nauczycieli w ramach: Kongres Edukacyjny WSiP, Warszawa, 9-11 marca 2004

47.M.Krzeczkowska: Środki dydaktyczne w praktyce szkolnej.Warsztaty dla Nauczycieli w ramach: Kongres Edukacyjny WSiP, Warszawa, 9-11 marca 2004

48.I.Maciejowska: Eksperymenty w skali mikro, Sesja Plakatowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody: Rola doświadczeń i modeli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, 2 kwietnia 2004, Kraków, Materiały Sesji Plakatowej, str.40

49. M.Bryk, E.Odrowąż: Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum,Sesja Plakatowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody: Rola doświadczeń i modeli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, 2 kwietnia 2004, Kraków, Materiały Sesji Plakatowej, str.17

50. I.Maciejowska, G.Stopa, J.Wilamowski: Chemia jest piękna, uczyń ją bezpieczną. Program Leonardo Da Vinci - projekt CHLAST, Sesja Plakatowa dla Nauczycieli Chemii i Przyrody: Rola doświadczeń i modeli w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, 2 kwietnia 2004, Kraków, Materiały Sesji Plakatowej, str.41

51.I.Maciejowska, C.Gonzales, P.Gorczyca, A.Kazubski, E.Maia, P.Stepnowski, A.Soel, D.Soevegjarto, G.Stopa, N.Valanides: Chemistry is beautiful, make it safe - poster, Science and Technology Edycation for a Diverse World - dilemmas, needs and partnerships, XI Symposium, 25-30 July 2004, Lublin

52.I.Maciejowska: Improving quality of chemistry teaching at universities. Academic teachers training - dream and reality? - komunikat, 7 European Conference on Research in Chemical Education, 24-28 August 2004, Ljubljana, Slovenia

53.M.Krzeczkowska, I.Maciejowska: Together we will be able to do more. Co-operation between Faculty of Chemistry of Jagiellonian University and schools - poster,7 European Conference on Research in Chemical Education, 24-28 August 2004, Ljubljana, Slovenia

54.E.Odrowaz, I.Maciejowska: 7 European Conference on Research in Chemical Education, 24-28 August 2004, Ljubljana, Slovenia

55.I.Maciejowska, E.Stobiecka, B.Trzewik: Safety issues in chemical education at universities poster, Variety in Chemistry Education Conference, University of Plymouth, 5-7 September 2004,UK

56.Z.Kluz, M.M.Poźniczek, E.Odrowąż: Matura 2005 -standardy wymagań - wykład, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1093

57.M.Krzeczkowska, E.Odrowąż: Komputer jako narzędzie pracy nauczyciela i źródło informacji - komunikat, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1093

58.Z.Kluz, M.M.Poźniczek: Koncepcja nauczania chemii w zreformowanym LO - komunikat, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1096

59.A.Kandia, Z.Kluz, E.Odrowąż, M.M.Poźniczek: Tradycyjne treści w nowoczesnym ujęciu, czyli scenariusze lekcji chemii w gimnazjum - komunikat, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1099

60.P.Broś, K.Szczupał, M.Wolny: Słownik pojęć chemicznych dla uczniów gimnazjum (część 1)- komunikat, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1110

61.A.Reizer, K.Łopata: Warsztaty Olimpijskie z chemii dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych - poster, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, 12-17 wrzesnia 2004, Wrocław, Materiały Zjazdowe, Sekcja S16, str. 1129

62.E.Odrowąż, M.Krzeczkowska: Doświadczenie jako źródło wiedzy przyrodniczej - poster, XI Ogólnopolski Zjazd PSNPP "Przyroda, doświadczenie i komputer", 2-3 października 2004, Iława

63.B.Zarnowska, M.Krzeczkowska: W co się bawić? Propozycje gier dydaktycznych na lekcje przyrody-poster,XI Ogólnopolski Zjazd PSNPP "Przyroda, doświadczenie i komputer", 2-3 października 2004, Iława


 

Modified by: Mariusz Pilch, 2019-10-30 08:32:11
   

home