Tematy prac - Ochrona Środowiska - rok akademicki 2020/2021


Tematy prac licencjackich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac licencjackich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac magisterskich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępność
Detoksyfikacja antymonu przez grzyby endofityczneProf. dr hab. Katarzyna Turnaudostępny
Zastosowanie drożdży w fitoekstrakcji antymonuProf. dr hab. Katarzyna Turnaudostępny
Wpływ mikro-plastiku na mikroorganizmy gleboweProf. dr hab. Maria NiklinskadostępnyTematy prac magisterskich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępność
Badanie wpływu trudno rozpuszczalnych w wodzie ftalanów emitowanych z odpadów plastikowych na modelowe błony fotosyntetyczne cyjanobakterii degradujących plastiki.Dr hab. Marcin Broniatowskizajęty
Badanie wpływu rozpuszczalnych w wodzie toksycznych ftalanów na modelowe błony destruentów bentosowych.Dr hab. Marcin Broniatowskizajęty
Badanie wpływu stężenia niklu na aktywność katalityczną układów Ni/CeO2-ZrO2 w suchym reformingu metanuDr inż. Piotr Legutkozajęty
Wpływ dodatków soli metali alkalicznych na katalityczne spalanie sadzy modelowych oraz emitowanych z silników DieslaDr inż. Piotr Legutkozajęty
Pikloram – badanie właściwości herbicydu pod kątem możliwości jego rozkładu.Dr hab. Krzysztof Zborowskidostępny
Analiza właściwości ważnego w chemii środowiska układu dioksynowego w zależności od położenia atomów tlenu.Dr hab. Krzysztof Zborowskizajęty
Porównanie efektywności katalizatorów zawierających miedź i nikiel w procesach chemicznej waloryzacji CO2Dr hab. Andrzej Adamskidostępny
Analiza składu i morfologii zużytych katalizatorów tlenkowych na bazie niklu testowanych w reakcji suchego uwodornienia metanu istotnej w kontekście usuwania gazów cieplarnianychDr hab. Andrzej Adamskidostępny
Rukiew wodna (Nasturtium officinale) jako źródło inhibitorów ureazy glebowej i roślina fitoremediacyjna.Dr Zofia Olechzajęty
Modyfikacja zeolitu MCM-22 pod kątem zwiększenia aktywności w procesie syntezy Bio-DMEDr inż. Małgorzata Rutkowskazajęty
Spektroskopowa analiza przyjaznych środowisku skafoldów polimerowych.Dr hab. Aleksandra Wesełucha-BirczyNskadostępny
Badanie mechanizmu inhibicji ureazy natywnej ekstraktem rukwi wodnej jako model dla hamowania aktywności ureazy w środowisku glebowym.Dr Zofia Olechzajęty
Badania interakcji dodatku FEC z wodorozpuszczalnym lepiszczem polimerowym w nanokompozytowych katodach CCL/LFPDr hab. Marcin Molendazajęty