Tematy prac - Ochrona Środowiska - rok akademicki 2020/2021


Tematy prac licencjackich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac licencjackich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac magisterskich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac magisterskich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępność
Badanie wpływu trudno rozpuszczalnych w wodzie ftalanów emitowanych z odpadów plastikowych na modelowe błony fotosyntetyczne cyjanobakterii degradujących plastiki.Dr hab. Marcin Broniatowskidostępny
Badanie wpływu rozpuszczalnych w wodzie toksycznych ftalanów na modelowe błony destruentów bentosowych.Dr hab. Marcin Broniatowskidostępny
Badanie wpływu stężenia niklu na aktywność katalityczną układów Ni/CeO2-ZrO2 w suchym reformingu metanuDr inż. Piotr Legutkodostępny
Wpływ dodatków soli metali alkalicznych na katalityczne spalanie sadzy modelowych oraz emitowanych z silników DieslaDr inż. Piotr Legutkodostępny