Tematy prac - Ochrona Środowiska - rok akademicki 2019/2020


Tematy prac licencjackich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępnośćTematy prac licencjackich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępność
Ocena możliwości proekologicznego wykorzystania popiołów lotnych generowanych z wybranych grup paliw stałych w kontekście założeń gospodarki obiegu zamkniętegoDr hab. Andrzej Adamskidostępny
Charakterystyka strukturalno-funkcjonalna układów tlenkowych zawierających wanad pod kątem ich zastosowań jako katalizatorów środowiskowych procesów redoksDr hab. Andrzej Adamskidostępny
Ocena jakości wód powierzchniowych na wybranych obszarach Gorców.Dr Mirosława Kotzajęty
Optymalizacja procedury wzbogacania gleb lessowych w jony metali ciężkich w celu badania fitoremediacji.Dr Zofia Olechzajęty
Ocena jakości wód podczas spływów roztopowych na wybranych obszarach Gorców.Dr Mirosława Kotzajęty
Analiza zawartości metali ciężkich w osadach dennych i glebach na wybranych obszarach GorcówDr Paweł Miśkowiecdostępny
Wpływ metali ciężkich zawartych w glebie na właściwości antyoksydacyjne rukwi wodnej (Nasturtium officinale)Dr Zofia OlechzajętyTematy prac magisterskich, biologia środowiska
TematOpiekunDostępność
Ocena realizacji Programów ochrony powietrza w Aglomeracji Krakowskiej w latach 2011-2018Dr Marta Zakrzewskazajęty
Ewolucja odporności na metale u trojszyka gryzącego Tribolium castaneum po wielopokoleniowej ekspozycji na miedźDr hab. Agnieszka Bednarskazajęty
Wrażliwość na insektycydy u trojszyka gryzącego Tribolium castaneum po wielopokoleniowej ekspozycji na miedźDr hab. Agnieszka Bednarskazajęty
Czy temperatura otoczenia modyfikuje wpływ ibuprofenu i benzopirenu na przeżywalność i rozrodczość - model Folsomia candida?Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewskadostępny
Wpływ opieki nad potomstwem na preferencje termiczne u równonoga Porcellio scaberDr hab. Marcin Czarnołęskidostępny
Czy ewolucja cech sprawnościowych prowadzi do zwiększenia podatności na stres środowiskowy: eksperyment ewolucyjny na nornicach rudychProf. dr hab. Paweł Kotejadostępny
"Wpływ stresu środowiskowego na powstawanie rozległych rearanżacji chromosomowych"Prof. dr hab. Ryszard Koronadostępny
Wpływ metody poboru prób i sposobu ich opracowania na wartości wyliczanych na ich podstawie indeksów biotycznych.Dr hab. Wojciech Fiałkowskidostępny
Ocena stanu środowiska małej rzeki pozostającej pod wpływem antroporesji z wykorzystaniem metody RHS.Dr hab. Wojciech Fiałkowskidostępny
Porównanie wybranych "szybkich metod" oceny stanu stanu ekologicznego niewielkiej rzeki na podstawie zespołów makrofauny dennej.Dr hab. Wojciech Fiałkowskidostępny
Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wód płynących przy użyciu indeksów biotycznych.Dr hab. Wojciech Fiałkowskidostępny
Czy tworzywa sztuczne faktycznie szkodzą środowisku? - ocena percepcji klientów lokali gastronomicznychProf. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak dostępny
Czy tworzywa sztuczne faktycznie szkodzą środowisku? - ocena percepcji właścicieli i pracowników lokali gastronomicznychProf. dr hab. Małgorzata Grodzińska-jurczakdostępny
Ochrona wolno żyjących żubrów w Polsce - rola społeczności lokalnychDr Joanna TuszniodostępnyTematy prac magisterskich, chemia środowiska
TematOpiekunDostępność
Modyfikacja wysokopowierzchniowych mezoporowatych materiałów krzemionkowych metalami przejściowymi dla potrzeb w wybranych katalitycznych procesów środowiskowych.Prof. dr hab. Lucjan Chmielarzzajęty
Mieszane tlenki metali o kontrolowanej strukturze porowatej jako katalizatory wybranych procesów środowiskowychProf. dr hab. Lucjan Chmielarzzajęty
Ocena efektywności ścieżek wykorzystania popiołów lotnych z sektora energetycznego do syntezy materiałów katalitycznych aktywnych w redukcji emisji szkodliwych dla środowiskaDr hab. Andrzej Adamskidostępny
Badania dynamiki procesów transportu na wybranych granicach układ mineralny/roztwór wodny pod kątem modelowania środowiskowych procesów erozyjnychDr hab. Andrzej Adamskidostępny
Herbicydy oparte na strukturze pirydyny - jaka grupa funkcyjna ma znaczenie w chwastobójczym działaniu substancji?Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątkadostępny
Pikloram – badanie właściwości herbicydu pod kątem możliwości jego rozkładu.Dr hab. Krzysztof Zborowskidostępny
Analiza właściwości dioksyn w zależności od wzajemnego położenia atomów tlenu.Dr hab. Krzysztof Zborowskidostępny
Badanie właściwości fitoremediacyjnych rukwi wodnej rosnącej w środowisku zawierającym jony metali ciężkich.Dr Zofia Olechzajęty
Opracowanie metody przygotowania próbek mikropęcherzyków izolowanych z płytek krwi szczura z potencjalnym wykorzystaniem w poszukiwaniu proteomicznych biomarkerów środowiskowychProf. dr hab. Wojciech Piekoszewskizajęty