Wydział Chemii UJ oraz Fundacja Polskiej Sieci Chemii Supramolekularnej zapraszają do wzięcia udziału w Mikrosympozjum "Chemia Supramolekularna - Kraków 2004". Tematyka Mikrosympozjum obejmuje wszystkie aspekty chemii supramolekularnej - syntezę, badania fizykochemiczne i strukturalne oraz prace aplikacyjne. Szczególnie mile widziane są wystąpienia doktorantów i młodych pracowników naukowych.Termin i lokalizacja:

13 V 2004
Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3


Komitet organizacyjny:

Leonard M. Proniewicz
Marek Pietraszkiewicz
Julita Eilmes
Barbara Sieklucka
Łukasz Dudek
Jarosław Grolik
Marek Marszałek
Dariusz Pawlica

Opłata:

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, kawę oraz obiad. Opłatę należy przelać do dnia 5 kwietnia na wymienione poniżej konto, podajac imie i nazwisko uczestnika, nazwę uczelni i NIP płatnika, z dopiskiem "MIKROSYMPOZJUM SUPRAMOLEKULARNE".

Konto bankowe:
Fundacja "PRO CHEMIA" przy Wydziale Chemii UJ, ul. R.Ingardena 3, 30-060 Krakow
Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881Przygotowanie prezentacji i streszczeń:

Sposób przygotowania streszczeń:
Format: 1 strona formatu A4, MS Word (rysunki "wklejone")
Marginesy: 3 cm z każdej strony
Czcionka: Times New Roman 12 pts
Tytuł: duże litery, pogrubione (bold)
Podwójne odstępy pomiędzy tytułem a linią nazwisk i adresu
Tekst streszczenia: odstępy pojedyncze
Bibliografia: 10 pts

Streszczenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
jeilmes@chemia.uj.edu.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 15 kwietnia 2004

Wymiary plakatów: 120 (wysokość), 90 (szerokość)

Do dyspozycji autorów wykładów i komunikatów jest rzutnik
multimedialny z komputerem (Power Point, Acrobat Reader) oraz rzutnik pisma.