SEMINARIUM

Nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej:
mapowanie i wzmocnienie powierzchniowe (SERS)

W ramach seminarium przewidziane są wykłady obejmujące podstawy teoretyczne nowoczesnych technik spektroskopii ramanowskiej tj. mapowania i wzmocnienia powierzchniowego (SERS) oraz ich zastosowanie do badań nowych materiałów, produktów farmaceutycznych, analizy in situ roślin, dzieł sztuki. W części praktycznej odbędą się prezentacje na aparaturze unikatowej w Europie środkowo-wschodniej.

29 czerwca 2009, Kraków


Planowany harmonogram seminarium

Spektrometr FT- ramanowski Bruker wyposażony w:

Spektrometr ramanowski Renishaw wyposażony w: