Na każdym etapie wypełniania formularza (formularz wieloekranowy) prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie abstraktu/ów zgodnie z szablonem,
dostępnym pod adresem www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/informacje-organizacyjne/streszczeniaWpisz adres e-mail UCZESTNIKA:  
     
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, tytuł, afiliacja, adres mailowy oraz adres służbowy w celu rejestracji na 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i przygotowania materiałów konferencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną.