Witamy na stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Rok założenia 1920!

W statucie PTChem czytamy:
"Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa"

To zadanie przypisane nam przez "Ojców Założycieli" PTChem jest dzisiaj chyba jeszcze bardziej pilną koniecznością, niż w roku 1919, gdy sformułował je pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Leon Marchlewski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność Oddziału Krakowskiego związana jest głównie z organizacją comiesięcznych wykładów popularno-naukowych połączonych z dyskusją. Biorą w nich udział nie tylko chemicy.
Spotkania odbywają się w salach wykładowych Wydziału Chemii UJ,przy ul. Ingardena 3 w środy
o godz. 17:00. Inne inicjatywy Oddziału opisane są w dziale: działalność.

Zapraszamy do składania propozycji własnych wykładów oraz sugestii tematów, które w Państwa opinii mogą zainteresować nasze środowisko na adres e-mail: ptchkr@chemia.uj.edu.pl.

Wszystkich entuzjastów chemii zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej!

Informacja, jak zostać członkiem naszego Towarzystwa dostępna jest w dziale nowi członkowie.

Webmaster