Publikacja

Informujemy, że termin przesyłania publikacji do czasopisma Analytical and Bioanalytical Chemistry został przedłużony do 15 września 2010 r.

Prace przedstawione na Konferencji (zarówno w formie wykładów i komunikatów, jak i plakatów) będą mogły być opublikowane w czasopiśmie

Analytical and Bioanalytical Chemistry

Specjalny numer tego czasopisma poświęcony Konferencji ukaże się w marcu 2011 r. Prace należy wysyłać elektronicznie korzystając ze strony

http://mc.manuscriptcentral.com/abc

z dopiskiem „Focus on Analytical Science in Poland”. Termin wysyłania prac:

31 sierpnia 2010 r.

Prace mogą mieć charakter badawczy (doświadczalny) lub przeglądowy. Wszystkie nadesłane propozycje będą podlegały takim samym wymaganiom stawianym przez redakcję Analytical and Bioanalytical Chemistry, jakie odnoszą się do publikacji drukowanych w regularnych zeszytach tego czasopisma (m.in. każda praca będzie opiniowana przez dwóch niezależnych recenzentów). W związku z tym manuskrypty powinny być przygotowywane w sposób ściśle zgodny z wymaganiami redakcyjnymi.

Ze względu na dużą naukową renomę czasopisma Analytical and Bioanalytical Chemistry (IF = 3,328) szansę na opublikowanie będą miały wyłącznie prace o wysokim poziomie merytorycznym.