Wystawcy

Zapraszamy firmy do prezentacji aparatury, odczynników i książek na wystawie towarzyszącej Konferencji. Wystawa zlokalizowana będzie na w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ. Stoiska Sponsorów Konferencji umieszczono w holu głównym Auditorium.

VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej towarzyszyć będą także warsztaty, które planowane są na dzień 4 lipca 2010 r. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z dr Renatą Wietechą-Posłuszny (e-mail, tel. 0603749428).

Wizualizacja stoiska - opracowanie firma Art-Expo.

Wizualizacja stoiska