VII Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa"

Przewodniczący Sekcji

dr Stanisław Walas

dr S.Walas

Zakres tematyczny Sekcji

Obszar tematyczny VII Ogólnopolskiego Sympozjum pn. "Analiza przepływowa" obejmuje następującą problematykę:

  • zagadnienia podstawowe (m.in. kalibracja, badanie efektów interferencyjnych, planowanie doświadczeń),
  • nowe zastosowania technik i zestawów przepływowych w analizie,
  • miniaturyzacja i automatyzacja analitycznych układów przepływowych,
  • techniki łączone z udziałem technik przepływowych,
  • specjacja z wykorzystaniem technik przepływowych.
  • rozdzielanie i zatężanie składników technikami przepływowymi (m.in. nowe, dedykowane sorbenty),
  • mikrodetektory i czujniki dostosowane do technik przepływowych.