SEKCJA : Analityka biochemiczna

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Jerzy Silberring

prof.j.Silberring

Zakres tematyczny Sekcji

Tematyka sesji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia analizy układów biologicznych, zarówno modelowych, jak i żywych, w medycynie, farmakologii, itp. Mile widziane są doniesienia dotyczące opracowania nowoczesnych i czułych technik analitycznych, w tym metod połączonych (m.in. LC MS, GC GC, SPE LC), a także badań wykorzystujących te techniki np. w proteomice, metabolomice, specjacji, identyfikacji biomarkerów, separacji złożonego materiału biologicznego w połączeniu z jego identyfikacją. Preferowane będą doniesienia opisujące zastosowanie opracowanych metod w diagnostyce medycznej ("bench-to-bedside"), metody skaningowe (imaging), konstrukcje miniaturowej aparatury, mikrometody.

Opis metodyki powinien zawierać kompletne opracowanie, z podaniem parametrów walidacji procedur, jak również przynajmniej wstępne wyniki zastosowań do analizy układów biologicznych.