SEKCJA : Analityka w ochronie zabytków

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Ewa Bulska

prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

prof. E. Bulska prof. M.Jarosz


Zakres tematyczny Sekcji

Tematyka sekcji „Analityka w ochronie zabytków” obejmuje wszelkie aspekty działań analitycznych wspomagających ochronę dziedzictwa kulturowego. Znajdą w niej miejsce zagadnienia metodyczne technik analitycznych aktualnie stosowanych lub projektowanych do zastosowania w przyszłości w badaniach zabytkowych obiektów, nowe procedury postępowania opracowane z ich udziałem oraz praktyczne zastosowania. Przewidujemy dyskusję poświęconą projektom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących badania i konserwacji materialnej spuścizny kulturowej, które mogą być wspomagane przez analityków.

Pragniemy, by obrady sekcji zainteresowały zarówno tych, którzy potrafią stawiać pytania dotyczące natury obiektów o wartości historycznej - historyków i konserwatorów sztuki, jak i tych, którzy na te pytania potrafią lub chcą w przyszłości odpowiadać – analityków, inżynierów materiałowych, a celem obrad jest kontynuowanie działań w kierunku integracji i współpracy wszystkich, którzy mogą przyczynić się do prowadzenia bardziej efektywnych działań na rzecz ochrony zabytków kultury.