SEKCJA : Analityka żywności

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Piotr Szefer

prof. P.Szefer

Zakres tematyczny Sekcji

Obszar tematyczny sekcji obejmuje następujące zagadnienia:

  • ocena jakości zdrowotnej żywności i suplementów diety,
  • ocena bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych do żywności oraz przedmiotów użytku,
  • zagrożenia bezpieczeństwa żywności związane z zanieczyszczeniami środowiskowymi i technicznymi,
  • postępy w dziedzinie badania żywności przy zastosowaniu współczesnych metod i technik analitycznych,
  • poszukiwanie i ocena substancji biologicznie aktywnych w nowych źródłach żywności pod kątem jej przydatności do spożycia,
  • analiza jakości i stopnia czystości wód pitnych, m.in. źródlanych, mineralnych i zmineralizowanych.