SEKCJA : Analityka przemysłowa

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

prof. W,Kubiak

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka Sekcji dotyczy zastosowań metod analitycznych w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Przyjmowane będą oryginalne prace z zakresu:

  • przemysłowej analityki procesowej,
  • zastosowania metod analitycznych w automatycznych systemach kontroli procesów technologicznych,
  • zastosowania metod analitycznych w kontroli jakości zarówno produktu finalnego jak i surowców,
  • wykorzystania i roli spełnianej przez analitykę w zintegrowanych (jakość, bezpieczeństwo, środowisko) systemach zarządzania jakością w zakładzie przemysłowym,
  • metod analitycznych kontroli ścieków, gazów i pyłów emitowanych do środowiska przez zakład przemysłowy, a także wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.