SEKCJA : Analityka kryminalistyczna

Przewodnicząca Sekcji

dr hab. Janina Zięba-Palus

dr. hab. J.Zięba-Palus

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka Sekcji obejmuje:

  • aspekty analityczne badań identyfikacyjnych i porównawczych śladów kryminalistycznych, takie jak przygotowanie materiału do badań, metody i techniki pomiarowe, a także interpretacja wyników badań i wnioskowanie na ich podstawie,
  • rodzaje śladów kryminalistycznych: ślady kontaktowe (np. lakieru, tworzyw, szkła, włókien, gleby, metalu), ślady użycia broni palnej, ślady produktów przeróbki ropy naftowej (np. olejów i smarów, środków łatwopalnych), ślady materiałów wybuchowych, materiały pisarskie i papier,
  • tworzenie baz danych na potrzeby identyfikacji kryminalistycznej,
  • metody ujawniania śladów daktyloskopijnych na rożnych podłożach.