SEKCJA : Analityka toksykologiczna

Przewodnicząca Sekcji

dr hab. Maria Kała

temp

Zakres tematyczny sekcji:

Podstawowym celem analizy toksykologicznej jest poszukiwanie, wykrywanie, identyfikacja i oznaczanie trucizn lub ich biomarkerów w materiale biologicznym pobranym od osób żywych lub w czasie sekcji zwłok. Nowoczesne metody analityczne pozwalają na precyzyjną i kompleksową analizę szerokiej gamy związków w materiałach uznawanych za klasyczne oraz nowych, zwanych alternatywnymi. Metody opracowuje się łącząc różne techniki przygotowania próbki z technikami detekcji, najczęściej sprzężonymi - GC-MS(n) lub LC-MS(n). Powodzenie analizy toksykologicznej wymaga:

  • zapewnienia jakości (aspekty prawne i regulacyjne) poprawnej identyfikacji, potwierdzenia i oznaczenia analitu występującego w śladowych stężeniach,
  • objęcia analizą szerokiego spektrum związków (trucizny, toksyny, jady, zasoby rynku narkotykowego, leki, suplementy diety, środki dopingowe, remedia medycyny chińskiej),
  • opracowania różnych strategii postępowania analitycznego (metody przesiewowe – ogólne lub odnoszące się do określonej grupy związków, potwierdzające, ukierunkowane),
  • znajomości wartości dowodowej wyniku w zależności od metody i materiału,
  • interpretacji wyniku w odniesieniu do celu analizy: narażenie środowiskowe, zawodowe, zatrucie, terapia, stan „pod wpływem”, „po użyciu” (środków podobnie działające do alkoholu), stan nietrzeźwości i wskazujący na spożycie (alkohol etylowy), ustalanie drogi przyjęcia (bierne narażenie, przyjęcie) i źródła pochodzenia wykazanego związku (dieta, leki), rozpoznanie narażenia w życiu płodowym (dobór markera),
  • rozróżnienia stężeń endo- i egzogennych związków (etanol, GHB, CO, cyjanki) oraz poziomów normalnych pierwiastków.

Takie właśnie zagadnienia obejmują obszar tematyczny Sekcji Analityka Toksykologiczna, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.