SEKCJA : Analityka farmaceutyczna i kliniczna

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

prof. W.Piekoszewski

Zakres tematyczny Sekcji

Sesja poświęcona jest głównie analitycznym badaniom leków w ich postaciach farmaceutycznych oraz analizom stosowanym w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej. Koncentrować się będzie na zagadnieniach:

  • nowych metod wyosabniania leków z postaci farmaceutycznych na etapie ich przygotowania do analizy,
  • zastosowaniu współczesnych technik analitycznych w badaniu składu i tożsamości leków, zawartości zanieczyszczeń oraz zawartości substancji biologicznie aktywnych,
  • automatyzacji badań diagnostycznych dla potrzeb diagnostyki klinicznej,
  • nowych metod analitycznych w diagnostyce klinicznej,
  • metod stosowanych w kontroli jakości,
  • międzylaboratoryjnej kontroli badań.