SEKCJA : Analityka środowiskowa

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Jerzy Siepak

prof. J.Siepak

Zakres tematyczny sekcji:

Sekcja "Analityka środowiskowa" będzie przyjmować prace według następujących zasad:

  • powinny to być prace nowe, dotąd nigdzie nie publikowane,
  • powinny uwzględniać typową analitykę ze zróżnicowaną matrycą środowiskową,
  • powinny uwzględniać elementy związane z pobieraniem próbek, ich przygotowaniem do analizy, wykonaniem pomiarów, opracowaniem wyników w oparciu o statystykę i dane literaturowe i obowiązujące normy prawne w Polsce i Unii Europejskiej.

Cenne będzie przedstawienie praktycznych zastosowań nowych metodyk i procedur oraz ich porównanie z istniejącymi osiągnięciami naukowymi na świecie.