SEKCJA : Miniaturyzacja w analizie chemicznej

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

prof. Z.Brzózka

Zakres tematyczny sekcji:

Tematyka Sekcji obejmuje zagadnienia specyfiki prowadzenia operacji jednostkowych (dozowanie, mieszanie, kontrola przepływu, rozdzielanie, reakcja analityczna, detekcja) w mikroskali, projektowania miniaturowych narzędzi i urządzeń, materiałów i technologii wykonywania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” oraz wybrane przykłady zastosowań w nowoczesnej diagnostyki medycznej, kontroli procesowej w biotechnologii i monitorowaniu on-line zanieczyszczeń środowiska.

Szczególnie interesujące będą doniesienia dotyczące opracowania nowych narzędzi dla szybkiej diagnostyki medycznej, prowadzenia badań biologicznych, rozwoju proteomiki, metabolomiki i genetyki, gdzie skala i złożoność badanych obiektów wymaga metod i urządzeń, pozwalających na szybką i wiarygodną informację.