SEKCJA : Chemometria i metrologia

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Andrzej Parczewski

prof. A.Parczewski

Zakres tematyczny Sekcji

Prace metodologiczne z zakresu metrologii chemicznej, kalibracji w chemii analitycznej, pobierania próbek do analizy chemicznej, badania niejednorodności fizycznej i chemicznej materiałów do analizy, planowania doświadczeń, optymalizacji procedur analitycznych, metod statystycznych w analizie chemicznej, rozwijania metod chemometrycznych, wykorzystania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu problemów chemii analitycznej i interpretacji wyników analitycznych, teorii procesu analitycznego.