SEKCJA : Techniki przygotowania próbek

Przewodniczący Sekcji

prof. dr hab. Bogusław Buszewski

prof. B.Buszewski

Zakres tematyczny Sekcji

Rozwijające się metody analizy chemicznej stwarzają coraz większe możliwości oznaczania substancji zawartych w skomplikowanych mieszaninach. Stężenie tych składników w różnych matrycach – np. środowiskowych czy biologicznych – jest zazwyczaj mniejsze niż 1 μg/dm3. Stąd, niejednokrotnie przed zasadniczym ich oznaczeniem za pomocą całej gamy metod fizykochemicznych konieczne jest zastosowanie odpowiednio selektywnych technik przygotowania próbek. Pomiędzy analitykami panuje zgodne przekonanie, że odpowiednio dobrana metoda przygotowania próbek w ponad 60 - 65 % wpływa na końcowy wynik oznaczenia. Tym bardziej, że może być ona realizowana w systemach off-line i on-line, umożliwiając nie tylko oczyszczanie czy selektywne izolowanie próbki, ale również jej wzbogacenie. Dzięki temu możliwa jest również automatyzacja i robotyzacja procesu. Szczególną uwagę w ostatnim czasie wśród teoretyków oraz praktyków wzbudza miniaturyzacja i wprowadzanie układów dedykowanych typu chip, pozwalających na oznaczanie analitów w formie hybrydowego układu typu lab-on-chip. Stwarza to możliwość wykonywania analiz skomplikowanych mieszanin według kanonów GLP i GMP. Aby cele te były spełnione konieczne jest używanie certyfikowanych materiałów odniesienia. Dzięki temu spełniony jest warunek standaryzacji metodyk i przyrządów zgodnie z wymogami i normami nowoczesnej chemii analitycznej.

Zagadnienia te będą tematem wiodącym Sekcji „Techniki przygotowania próbek”, stanowiącej ważne ogniwo VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, do udziału w której serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam.