SEKCJA : Podstawowe problemy analityczne

Przewodnicząca Sekcji

prof. dr hab. Irena Baranowska

prof. I.Baranowska

Zakres tematyczny sekcji:

  • prace dotyczące badań fizykochemicznych procesów i ich przydatności w chemii analitycznej,
  • wybór techniki analitycznej i problemy optymalizacyjne metod,
  • jakość w laboratoriach analitycznych - wzorce chemiczne, materiały odniesienia, standaryzacja, walidacja procedury analitycznej w aspekcie jakości wyników,
  • problemy i metody zwiększenia selektywności i czułości oznaczeń w analizie śladowej,
  • możliwości i ograniczenia nowoczesnych technik analitycznych w badaniach złożonych, wieloskładnikowych materiałów,
  • nowe metody detekcji i nowe rozwiązania konstrukcyjne, w tym techniki sprzężone,
  • testy analityczne i systemy automatycznego rozpoznawania próbek złożonych.