Komitet Organizacyjny

przewodniczący:  
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
v-ce przewodnicząca:  
Dr Jolanta Kochana
sekretarz:  
Dr Joanna Kozak
skarbnik:  
Dr Marcin Wieczorek
 
Prof. dr hab. Andrzej Parczewski
Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Dr Małgorzata Herman
Dr Katarzyna Madej
Dr Stanisław Walas
Dr Renata Wietecha-Posłuszny
Dr Michał Woźniakiewicz
Mgr inż. Halina Mrowiec
Mgr Maciej Stafiński
Józefa Kurek
Maria Nowicka