Patronat Honorowy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  
Barbara Kudrycka
MNiSW
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego:  
Karol Musioł
UJ
Prezydent Miasta Krakowa:  
Jacek Majchrowski

Komitet Honorowy
Wojewoda Małopolski:  
Stanisław Kracik
Marszałek Województwa Małopolskiego:  
Marek Nawara
Prezes Polskiej Akademii Nauk:  
Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności:  
Andrzej Białas
Prezes Polskiego Towarzystwa  
Chemicznego:  
Bogusław Buszewski
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Przemysłu Chemicznego:  
Jacek Kijeński
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej:  
Antoni Tajduś
Rektor Politechniki Krakowskiej:  

Kazimierz Furtak

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych  
im. Prof. dra Jana Sehna:  
Maria Kała