Konferencja jest organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk pod hasłem "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku".

   Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe w następujących sekcjach: Podstawowe problemy analityczne, Techniki przygotowania próbek, Chemometria i metrologia, Miniaturyzacja w analizie chemicznej, Analityka środowiskowa, Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Analityka toksykologiczna, Analityka kryminalistyczna, Analityka przemysłowa, Analityka żywności, Analityka w ochronie zabytków, Analityka biochemiczna.

   Równolegle z obradami konferencyjnymi w powyższych sekcjach odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa".

   W ramach Konferencji planowane są wystawy aparatury, akcesoriów, odczynników, oprogramowania i literatury.

W Konferencji - obok licznych przedstawicieli krajowych ośrodków analitycznych - wezmą udział zaproszeni goście z zagranicy.

 Serdecznie zapraszamy !!!
  
 prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prezentacja Konferencji
Prezentacja Konferencji (plik PPS Microsoft PowerPoint 2003)