Prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli


Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
Zakład Fizyki Chemicznej
Zakład Dydaktyki Chemii

Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ od 2003r.

Członek Rady Wydziału Chemii UJ od 1998r.

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Chemii UJ od 2001r.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, finansów i organizacji Rady Wydziału Chemii UJ od 2003r.Strona główna

Życiorys

Działalność naukowa i badawcza. Wykaz osiągnięć

Działalność naukowo-dydaktyczna

Działalność organizacyjna


Kontakt