Jak kształcić studentów chemii
i kierunków pokrewnych?
Podręcznik nauczyciela akademickiego
W ramach prac nad podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ opracowaliśmy podręcznik dotyczący kształcenia studentów na kierunkach chemicznych, przeznaczony dla doktorantów, którzy odbywają praktyki pedagogiczne, asystentów oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje. Poniżej przedstawiamy ostateczną wersję pierwszego wydania książki. Autorzy i redaktor będą wdzięczni za wszelkie uwagi merytoryczne, redakcyjne i edycyjne dotyczące ich pracy, które postarają się uwzględnić w kolejnym wydaniu.

Z poważaniem,

Iwona Maciejowska

 

W imieniu wszystkich autorów składam gorące podziękowania panom: dr hab. Ryszardowi M. Janiukowi (UMCS), dr hab. Markowi Kwiatkowskiemu (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Markowi Wasielewskiemu (Uniwersytet Opolski) za trud poświęcony opiniowaniu wstepnej wersji naszego podręcznika, co mam nadzieję sprawiło, że wersja, która została opublikowana i jest umieszczona na tej stronie stała się znacznie lepsza.

Iwona Maciejowska

Strona tytułowa, autorzy i spis treści
Iwona Maciejowska Dlaczego? Dla kogo? Po co?

Jak to się robi w praktyce? - aspekty metodologiczne kształcenia studentów chemii
i innych kierunków przyrodniczych


Iwona Maciejowska 1.1 Quo vadis ? - określanie celów kształcenia
Iwona Maciejowska 1.2 W jaki sposób uczyć? - formy i metody kształcenia
Iwona Maciejowska 1.2.1 Metody aktywizujące
Anna Florek 1.2.2 Zajęcia laoratoryjne jako specyficzna forma kształcenia
Iwona Maciejowska 1.2.3 Nie tylko sucha teoria (Contex & Content)
Katarzyna Dobrosz-Teperek Beata Dasiewicz Jak uczyć chemii "niechemików"?
Iwona Maciejowska 1.2.4 Osobisty kontakt ze studentem - opieka czy nadzór?
Monika Babiarska 1.3 Środki dydaktyczne
Monika Babiarska
Małgorzata Krzeczkowska
Iwona Maciejowska
1.4 Ocenianie studentow (formy, zasady, pułapki)
Monika Babiarska
Małgorzata Krzeczkowska
Przygotowanie i analiza pomiaru dydaktycznego
Iwona Maciejowska 1.5 Przygotowanie nauczyciela do zajęć warunkiem powodzenia
Paweł Kozyra 1.6 Od ewaluacji nie uciekniesz!

E-learning


Małgorzata Miramowicz 2.1 E-learning i b-learning w kształceniu
Wacław Makowski 2.2 O wykorzystaniu zasobów Internetu w dydaktyce chemii
na wyższej uczelni
Michał Woźniakiewicz 2.3 Nauka z sieci, czyli o bazach bibliograficznych słów kilka

Aspekty organizacyjno-prawne nauczania chemii na poziomie uniwersyteckim
- czyli co trzeba wiedzieć, żeby przetrwać


Iwona Maciejowska 3.1 Co o uregulowaniach prawnych wiedzieć należy...
Maciej Kochanowski
Iwona Maciejowska
3.2 Problemy etyczne w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego
Małgorzata Majka 3.3 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w laboratoriach chemicznych
Bartosz Trzewik Przykład zajęć: Symulacja wypadku w laboratorium

Elementy psychologii i pedagogiki - naprawdę warto poznać i stosować w praktyce


Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz 4.1 Jak mówić, żeby być słuchanym, jak słuchać, żeby do nas mówiono?
Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz 4.2 Razem czy osobno? - zasady pracy grupowej
Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz 4.3 Style nauczania i style uczenia się - psychologia kształcenia
Ewa Augustyniak 4.4 Jak uczą się dorośli?
Dagmara Nowak-Adamczyk
Magdalena Ziemnicka
Małgorzata Perdeus-Białek
Renata Wietecha-Posłuszny
4.5 Wyrównywanie szans - osoby niepełnosprawne na studiach przyrodniczych

Współdziałanie receptą na sukces


Marek Frankowicz 5.1 Nie jesteś samotną wyspą (współpraca pomiędzy wydziałami chemicznymi Polski i Europy)
Maria Mańko
Adam Osiecki, Marek Oszajca
Joanna Szafraniec
Tomasz Wróbel
5.2 Współpraca z reprezentantami studentów - współodpowiedzialność za jakość kształcenia
Jakub M. Milczarek 5.3 Studenci aktywni naukowo poza zajęciami obowiązkowymi - to jest to!
Anna Florek 5.4 Chemia dla każdego - edukacja pozaszkolna oraz popularyzacja nauki zadaniem wyższych uczelni

Na zakończenie


Dariusz Matoga
Agnieszka Węgrzyn
6.1 Nie taki diabeł straszny, czyli krótko o tym,
dlaczego nie należy bać się portfolio
Iwona Maciejowska 6.2 O czym jeszcze warto wiedzieć?
Iwona Maciejowska 6.3 Co dalej?
Kamilla Małek 6.3.1 Doktorant w roli asystenta na wydziałach chemicznych w USA
Dariusz Matoga 6.3.2 Chemia na Bliskim Wschodzie - uwagi Alien'a na przykładzie prowadzonego kursu
Aneks

Przykłady zajęć prowadzonych metodami problemowymi

1.1 KURSY

Dorota Majda 1.1.1 Badanie wpływu wymiany jonowej na właściwości katalityczne zeolitów
Anna Białas 1.1.2 Projektowanie katalizatora do ochrony powietrza

1.2 ĆWICZENIA

Renata Wietecha-Posłuszny 1.2.1 Analiza materiału biologicznego - jednoczesne oznaczanie selenu
i arsenu metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej
Małgorzata Szafarska 1.2.2 Analiza chemiczna materiałów kryjących ekstrahowanych z papieru
- kryminalistyczne badania dokumentów
Małgorzata Brindell 1.2.3 Mechanizmy reakcji bionieorganicznych. Kinetyka reakcji enzymatycznych
Jakub M. Milczarek 1.2.4 Kontrola stężenia jodu w jodynie (preparacie farmaceutycznym) za pomocą miareczkowania z potencjometryczną i amperometryczną detekcją punktu końcowego
Małgorzata Brindell
Wojciech Macyk
Konrad Szaciłowski
2 Przykład zajęć o charakterze interdyscyplinarnym. Seminarium chemii bionieorganicznej
Renata Wietecha-Posłuszny
Michał Woźniakiewicz
3 Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych
- przykład laboratorium Chemia analityczna II
O autorach i autorkach
Indeks rzeczowy
Zdjęcia
   
CAŁY PODRĘCZNIK W JEDNYM PLIKU (5.3 MB)

Kodowanie: ISO-8859-2. Rozdzielczość: 1024x768 i wyżej.
Strona podlega ochronie zgodnie z zasadami prawa autorskiego.
Copyright © to: Iwona Maciejowska & Jakub M. Milczarek, all rights reserved.