Laureatka konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach II edycji projektu Ventures. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego PO IG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.

Projekt pod tytułem

„Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu”
realizowany w okresie od 1 marca 2009r. do 31 października 2011r

"Wpływ modyfikacji powierzchni implantów stalowych na szybkość uwalniania jonów metali ciężkich do organizmu" - prezentacja

ulotka