Wyniki

Wyniki konkursu „Kryształy w życiu człowieka”

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za bardzo duże zainteresowanie konkursem i wysoki poziom nadesłanych prezentacji, plakatów i filmów.

Na konkurs wpłynęło 99 prac, w tym:

 • 61 autorstwa uczniów gimnazjów
 • 33 szkół ponadgimnazjalnych
 • 5 uczelni wyższych.

Do II etapu (po ocenie spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych – oryginalności i poprawności pracy) zostało zakwalifikowane 64 prace (gimnazja: 39, ponadgimnazjalne: 21, studia: 5). Autorzy czterech prac, mimo ponagleń, nie dostarczyli brakujących oświadczeń i ich prace ostatecznie nie podlegały głosowaniu.

Oddano w sumie 8819 głosów w tym:

 • na prace z gimnazjów: 5277
 • na prace ze szkół ponadgimnazjalnych: 3066
 • na prace ze szkół wyższych: 476

23 kwietnia zebrała się komisja konkursowa w składzie:

dr hab. Barbara Rys – prodziekan Wydziału Chemii ds. ogólnych

dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – prodziekan Wydziału Chemii ds. dydaktyki

prof. dr hab. Wiesław Łasocha – Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki W.Ch.

dr hab. Ewa Witek – przewodnicząca Krakowskiego Oddziały P.T.Ch

dr Alicja Rafalska-Łasocha – kierownik Biura Karier i Promocji W.Ch, członek Komisji CrysAC przy Międzynarodowej Unii Krystalograficznej

dr Iwona Maciejowska – Zakład Dydaktyki Chemii W.Ch.

dr Marlena Gryl – Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki W.Ch.

dr Marcin Kozieł – Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki W.Ch.

mgr Adam Wawrzynek – Biuro Karier i Promocji W.Ch.

Komisja w pierwszym etapie dokonała własnej oceny nadesłanych prac. Po uśrednieniu miejsc otrzymanych przez poszczególne prace w głosowaniu internetowym oraz oceny komisji, powstała ostateczna lista nagrodzonych i wyróżnionych prac:

 1. Gimnazjum:
 • I miejsce: „Mirzeckie kryształy” autorzy: Małgorzata Pastuszka, Joanna Wiśnios, Paulina Tomkowska, Karolina Tomkowska, Sylwia Stachowicz, Aleksandra Barszcz
 • II miejsce: „Zeolity – małe nie zawsze jest piękne, zawsze pożyteczne” Karolina Topolnicka
 • III miejsce: „Kryształy w życiu człowieka” Paulina Jamrozowicz
 • Wyróżnienia:
  • „Sacharoza” Dorota Zawadzka
  •  „Kryształy w życiu człowieka” Natalia Chromik, Nicoletta Monticelli
  • „Kryształy w życiu człowieka” Grzegorz Szydło, Paweł Szydło
  • „Kryształy w moim życiu” Weronika Rapacz, Melania Filipek
  • „Trochę wiedzy o krystalografii” Tomasz Kaim
 1. Szkoły ponadgimnazjalne
  • I miejsce: „Kryształy w życiu człowieka” Agata Miosga
  • II miejsce: „Na czym polega praca krystalografa?” Aleksandra Makiej, Katarzyna Szmyt
  • III miejsce: „Mordercze kryształy” Aleksandra Dziula
  • Wyróżnienia:
   • „Kryształy w życiu człowieka” Adrianna Lehwark, Katarzyna Szmyt
   • „Zjawisko elektrolizy w procesie tworzenia kryształów na przykładzie octanu miedzi (II)” Alicja Franaszek
   • Rola substancji krystalicznych w życiu człowieka” Karolina Korpanty
   • „Kryształy w życiu człowieka” Katarzyna Pezda
   • „Szpital im Jana Czochralskiego” Konrad Wojtaszek
 1. Szkoły wyższe

Jury podjęło decyzję o nie przyznawaniu pierwszej nagrody oraz wyróżnień. Przyznano dwie nagrody drugie:

 • „Dwutlenek tytanu” Iwona Mieszczak
 • „Kryształy w malarstwie” Ewelina Bugaj

Wręczenie nagród odbędzie się 14 maja w trakcie sesji „Rola krystalografii w nauce, sztuce i życiu codziennym” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Ingardena 3. Program sesji można znaleźć TUTAJ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i nauczycielom za włożoną pracę, kreatywność i mobilizację w trakcie głosowania. Wierzymy, że w wielu z Was pozostaną zainteresowania kryształami i krystalografią i będziecie je kontynuować w przyszłości.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

 

prof. dr hab. Wiesław Łasocha

w imieniu organizatorów konkursu