Witamy na stronie konkursu!

AKTUALIZACJA: Konkurs został zakończony. Wyniki można znaleźć TUTAJ. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom (i ich nauczycielom) dziękujemy za zaangażowanie!

Celem konkursu jest zwiększanie wśród uczniów i studentów znajomości roli substancji krystalicznych w życiu człowieka. Konkurs ma umożliwić młodym osobom o zainteresowaniach chemicznych zaangażowanie się w twórczy sposób w zwiększanie wiedzy oraz promowanie krystalografii w szkołach i na uczelniach wyższych.

Projekt skierowany jest do uczniów i studentów, którzy przygotują oryginalną prezentację multimedialną, film wideo lub plakat na temat roli substancji o budowie krystalicznej w życiu i otoczeniu człowieka (np. w medycynie, farmacji, elektronice, jubilerstwie itp.). Odbiorcami tych dzieł mogą być dzieci, młodzież, studenci lub ogół społeczeństwa.

Organizatorami konkursu są: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako członek stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA) oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Konkurs jest otwarty dla uczniów każdej szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum, liceum, technikum, szkoły zawodowej lub policealnej) i uczelni (zarówno dla studentów pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia – doktoranci).

Prace można przysyłać począwszy od 15 stycznia 2014 r.na adres: konkurs_krysztaly@chemia.uj.edu.pl

Termin składania prac upływa z dniem 5 marca 2014 r.

Prace należy przygotować w następującej formie:

1. Prezentacja w programie PowerPoint (max 20 slajdów); format plików: Microsoft PPT

2. Film video (długość do 6 minut); format: MP4, AVI, Real Player, Windows Media Player

3) Plakat (wielkość  A1); format plików: Microsoft PPT lub Acrobat Reader

Prace te muszą być oryginalnymi dziełami uczestników.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Finał konkursu będzie miał miejsce na Wydziale Chemii UJ w dn. 14 maja 2014 r w trakcie uroczystej sesji pt. „Rola krystalografii w nauce, sztuce i życiu codziennym”, na którą zostaną zaproszeni uczestnicy konkursu, ich nauczyciele oraz koleżanki i koledzy.

W imieniu organizatorów konkursu do udziału w nim zapraszają:

dr Iwona Maciejowska                                prof. Wiesław Łasocha
Zakład Dydaktyki Chemii WCh                   Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki WCh

dr Alicja Rafalska-Łasocha                        dr Marlena Gryl
Biuro Karier i Promocji WCh                      Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki WCh

Członek Komisji CrysAC, IUCr

mgr Adam Wawrzynek                              dr Marcin Kozieł
Biuro Karier i Promocji WCh                      Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki WCh

dr hab. Ewa Witek
prezes KO PTChem