ICTchem

WYKŁADY

PLENARNE: 

dr Colin Osborne, Education Manager, Royal Society of Chemistry

prof. Jacek Klinowski, Peterhouse College, University of Cambridge

prof. A. Prasanna de Silva, Queen’s University of Belfast

 
 
przygotowanie strony www - Agnieszka Węgrzyn