Strona Główna Wydziału Chemii
Zaproszenie
Co u nas nowego !!
Organizatorzy Sympozjum
Sekretariat
Program Sympozjum
Wystawcy sprzętu i odczynników
Formularz rejestracyjny
Opłaty
Proponowane hotele
Historia Sympozjów
      
   
Plan Krakowa