ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ
Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza do udziału w

VI Ogólnopolskim Sympozjum


"ANALIZA PRZEPŁYWOWA"


które odbędzie się w dniach

16 - 17 października 2008 roku


na Wydziale Chemii UJ w Krakowie.

         Infomrujemy, że termin rejestracji uczestników został przedłużony do dnia 12.09.2008 r.
        Rejestracja uczestników Sympozjum odbywa się on-line przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego w zakładce Rejestracja.

        Wzorem lat ubiegłych tematyka Sympozjum będzie obejmować zagadnienia z zakresu wstrzykowej analizy przepływowej i innych przepływowych technik analitycznych, z uwzględnieniem aspektów instrumentalnych, metodologicznych i aplikacyjnych tej problematyki. Przewiduje się prezentację prac w formie wykładów, komunikatów i posterów, a także wystawę sprzętu i odczynników chemicznych.

        Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Do wspólnej dyskusji zapraszamy zarówno doświadczonych badaczy, mających na tym polu znaczące naukowe osiągnięcia, jak równiż osoby, które dopiero zamierzają zająć się tą dziedziną analizy w swoich laboratoriach. Szczególnie gorąco zachęcamy pracowników laboratoriów przemysłowych i instytutowych do podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wykorzystania technik przepływowych do analiz rutynowych i seryjnych.

         Niezależnie od formy prezentaji na konferencji (wykład, komunikat, poster) uczestnicy mogą przedstawić swoje wystąpienia w postaci pełnych artykułów w III tomie książki Analiza przepływowa - metody i zastosowania.

              Serdecznie zapraszamy!

                                            Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
                                            Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego